/ 19 novembra, 2020/ ANG, Blog, Jazyky

V tomto videu Vám predstavíme rozkazovací spôsob v angličtine (The imperative mood in English).

Ukážeme Vám jeho tvorenie, povieme Vám na čo si dať pozor, aké chyby pri jeho tvorbe nerobiť. Vo videu si porovnáme oznamovaciu vetu s rozkazovacím spôsobom.

Na príklade Vám ukážeme ako tvoriť rozkazovací spôsob aj od slovesa TO BE, kde si tiež porovnáme oznamovaciu vetu s rozkazovacím spôsobom, aby ste lepšie pochopili rozdiel pri ich tvorení.

Taktiež Vám vo videu vysvetlíme ako vytvoriť aj zápor v rozkazovacom spôsobe. Veríme, že Vám toto video o rozkazovacom spôsobe v angličtine pomôže. 🙂

Rozkazovací spôsob v angličtine – video