Kto je autorom kurzu?

Autorka kurzu: Mgr. Martina Šurinová Mravíková

Základné informácie

Cena kurzu po zľave -25%: 89,00 €
(pôvodná cena: 119,00 €)
Termín a čas: Online kurz – 24/7 prístup
Počet videí: 86+ videí
Dĺžka kurzu: 417 minút | 7 hodín
Licencia: Neobmedzená = “doživotná”

Licencia používania:
Kurz je určený pre 1 osobu, ktorá sa môže prihlasovať z rôznych zariadení (PC, notebook, tablet, mobil) aj rôznych lokalít / štátov.

Množstevné zľavy:
V prípade záujmu o viac licencií pre svojich zamestnancov nás neváhajte kontaktovať. Zľavy až do výšky 50%.

Popis kurzu

Vyskúšajte náš online kurz angličtiny, ktorý je zameraný na anglickú gramatiku. Veľa kurzov, či už skupinových alebo individuálnych, sa orientuje hlavne na konverzáciu. Nezabúdajme ale na to, že bez správneho ovládania gramatiky nemáme v používaní jazyka takú slobodu, sme dosť obmedzení a ťažko sa nám skladajú vety.

Na stručných videách Vám v prehľadnom systéme vysvetlíme anglickú gramatiku.
Priemerná dĺžka gramatických videí je 7 minút.
Používame vlastné gramatické videá, materiály (PDF), ktoré si môžete stiahnuť a vytlačiť. Ku každému prebranému učivu si tiež môžete spraviť test a overiť si svoje vedomosti.
K testom sme spravili aj videá so správnymi odpoveďami, kde Vám ich vysvetlíme.

V tomto online kurze z angličtiny nájdete momentálne 15 blokov v nich je 44 sekcií, ktoré obsahujú 86 videí a spolu tak tvoria videá o anglickej gramatike v dĺžke 417 minút (skoro 7 hodín).

Každá jedna sekcia je zameraná na vysvetlenie určitej časti anglickej gramatiky, napríklad:
slovosled, časovanie, rozkazovací spôsob, prívlastky, stupňovanie prídavných mien, členy, všetky zámená, čísla a číslovky, question tags, časy: prítomný, minulý aj budúci, predložky, slovesá, trpný rod, príslovky a množstvo iných…

V každej sekcii nájdete: video, v ktorom je daná gramatika vysvetlená. Následne v nej nájdete test, kde si naučené vedomosti viete otestovať. Video so správnymi odpoveďami z testu aj s vysvetlením a PDF súbor s gramatikou, ktorý je možné si stiahnuť a vytlačiť.

Materiály a literatúra

Súčasťou kurzu sú 24/7 prístup do videí, PDF literatúra (môžete si stiahnuť a vytlačiť), test.

Loading...

0 EUR
* Povinné

Úvod do angličtiny
Časovanie slovesa TO BE + osobné zámená: kladná veta, zápor, otázka (10:28)
Množné číslo podstatných mien: tvorenie, výnimky + nepravideľné tvorenie m.č. (8:12)
There is | There are (7:16)
Slovosled v anglickej vete (14:52)
Prívlastok (8:06)
Rozkazovací spôsob (3:50)
Stupňovanie prídavných mien (7:54)

Členy
Členy úvod: Určitý, neurčitý a nulový (11:36)

Zámená
Zámená: Opytovacie (14:01)
Zámená: Privlasťňovacie a privlastňovacie prídavné mená (12:51)
Zámená: Ukazovacie (5:44)
Zámená: Predmetové (8:19)

Question tags
Question tags: Sloveso TO BE (9:28)
Question tags: Sloveso HAVE GOT (7:46)

Čísla a číslovky
Číslovky: Základné (7:57)
Číslovky: Radové (6:02)
Matematika: Operácie, zlomky a percentá (11:34)

Dátum a čas
Vyjadrenie času (14:18)
Dátumy (15:39)

Časy: Prítomný čas
Present Simple: Základné tvorenie (8:12)
Present Continuous: Základné tvorenie (6:59)
Present Simple 2: Rozšírené využitie (10:48)
Present Continuous 2: Rozšírené využitie (9:07)
Present Simple a Present Continuous: Porovnanie (12:10)

Slovesá
Rozdiel medzi “to have” a “to have got” (10:07)
Modálne sloveso: CAN (8:02)
Slovesá: WANT a WOULD LIKE (8:17)
Rozdiel medzi slovesami MUST a HAVE TO (12:14)
Počitateľnosť podstatných mien
Podstatné mená: Počitateľné (5:37)
Podstatné mená: Nepočitateľné (13:44)
SOME, ANY a NO (10:21)

Predložky
Predložky: Času (8:06)
Predložky: Miesta (9:31)

Časy: Minulý čas
Minulý čas | Past Simple: To be (7:11)
Minulý čas | Past Simple: Pravidelné slovesá (11:48)
Minulý čas | Past simple: Nepravidelné slovesá (10:13)
Minulý čas | Past Simple: Used to (8:42)
Minulý čas | Past Simple: Rozšírené využitie (6:10)

Časy: Budúci čas
Budúci čas: Will (10:30)
Budúci čas: Going to (8:13)
Budúci čas: Present simple a Present continuous (7:53)

Trpný rod
Trpný rod: Prítomný čas (8:11)

Príslovky
Príslovky: Spôsobu (11:55)

Ostatné
Nepriame otázky v angličtine (8:02)

Pozrite si ukážkové videá

Čo sa na kurze naučíte?

Ako vyzerá náš online systém

Tieto kurzy pre vás a naše EDU Academy pripravila:
Mgr. Martina Šurinová Mravíková

o Maťke…
Maťka je zakladateľka jazykovej školy – Leitus, ktorá v Bratislave ponúka skupinové kurzy a individuálne doučovania z angličtiny, nemčiny a španielčiny. Vyštudovala Cudzie jazyky a interkultúrnu komunikáciu. Už popri škole sa aktívne venovala doučovaniu z nemeckého a anglického jazyka rôznych vekových skupín. V Leituse je garantom jazykov, vytvára vlastné materiály a v súčastnosti sa orientuje na lingvistiku daných jazykov, metodiku ich učenia a tvorbu online kurzov.