Category Archives: Blog

Funkcie FIND, SUBSTITUTE a REPLACE

/ 26 júla, 2018/ Blog, Excel, PC

Textové funkcie FIND, SUBSTITUTE a REPLACE slúžia na nájdenie pozície alebo nahradenie určitej časti textového reťazca za iný. Využívajú sa pri oprave dát v chybných databázach.

Funkcia ABS

/ 26 júla, 2018/ Blog, Excel, PC

Potrebovali ste niekedy pri práci s Excelom zmeniť znamienko pri záporných číslach (spraviť zo záporného čísla kladné) a nevedeli ste ako? My Vás to v tomto článku naučíme a ukážeme Vám viaceré možnosti. Jednou z možností je všetky záporné čísla vynásobiť číslom (-1), ktoré pri záporných číslach zmení znamienko “-” na “+”. Takto to však bude fungovať iba v prípade,…

Zástupné znaky v Exceli

/ 26 júla, 2018/ Blog, Excel, PC

Program Excel pozná viaceré typy zástupných znakov, ktoré je možné využiť pri rozšírenom hľadaní, filtrovaní alebo iných úkonoch v Exceli. [sc name=”Excel – online” ] Zástupný znak Čo nahrádza * (hviezdička) Zástupný znak za ľubovoľný počet znakov (číslo alebo písmeno) ? (otáznik) Zástupný znak za jeden ľubovoľný znak (číslo alebo písmeno) ~ (tilda) a za ňou ? alebo * Umožní…

Funkcia CHOOSE

/ 26 júla, 2018/ Blog, Excel, PC

V tomto článku si priblížime využitie Excel funkcie CHOOSE. V prípade, že potrebujete na základe nejakých čísel vykonať určitú akciu (výpočet) alebo priradiť k číslam určitý text, funkcia CHOOSE je jednou z možností. [sc name=”Excel – online” ] CHOOSE funkcia – zápis Zápis funkcie CHOOSE je nasledovný: “=CHOOSE(Index_číslo; hodnota1; hodnota2;…)” Index_číslo: Určuje, ktorá hodnota argumentu bola vybratá. Musí byť číslo…

Výpočet percent (%) v Exceli

/ 26 júla, 2018/ Blog, Excel, PC

V tomto článku vám odpovieme na veľmi často hľadanú otázku v Googli: Ako vypočítať v Exceli percentá? [sc name=”Excel – online” ] Pri rátaní percent v prípade, ak by ste rátali napríklad: DPH, marže, že pôvodnú sumu potrebujete navýšiť o určité percentá vyjadrené v eurách, vám bude stačiť obyčajné násobenie 2 buniek. Príklad: Ak by ste potrebovali vypočítať percentá opačne,…

Excel overenie údajov

/ 16 januára, 2018/ Blog, Excel, PC

Overenie údajov je pokročilý nástroj Excelu, vďaka ktorému môže byť Vaša práca oveľa efektívnejšia. Slúži na nastavenie obmedzení v bunkách, do ktorých užívateľ vkladá hodnoty. Týmto nástrojom je možné užívateľovi zabrániť zadať neželanú hodnotu. Užívateľovi môžeme určiť vstupnú správu s informáciou o tom aké údaje môžu byť do bunky zadané, pri chybnom zadaní údajov je možné zadať varovnú správu, ktorá…

Funkcie LEFT, RIGHT, MID a VALUE

/ 15 januára, 2018/ Blog, Excel, PC

Funkcie LEFT, RIGHT a MID patria do kategórie textových funkcií. Vďaka týmto funkciám je možné z textových alebo číselných reťazcov vybrať iba určitú časť. Funkcia LEFT Funkcia LEFT slúži na vrátenie zadaného počtu znakov zo začiatku (z ľavej strany) textového reťazca. Zápis funkcie LEFT je nasledovný: “=LEFT(text; počet_znakov)” Text: Textový reťazec obsahujúci znaky, ktoré chcete extrahovať Počet_znakov: Počet znakov na…

Word zoznamy – odrážkové, číslované a viacúrovňové

/ 14 januára, 2018/ Blog, PC, Word

Textový editor Word ponúka svojim užívateľom tri druhy zoznamov: Odrážkový – neočíslovaný Číslovaný Viacúrovňový Zoznamy umožňujú dať textu zaujímavé a prehľadné formátovanie, ktoré zaujme oveľa viac, ako obyčajne napísaný text. Porovnajte si napríklad text napísaný na tomto obrázku. Zoznamy sa nachádzajú na karte Domov v skupine Odsek. Odrážkové zoznamy Postup pri vytváraní zoznamov je veľmi jednoduchý, ak sa v texte…

Excel funkcia COUNTBLANK – Ako zistiť počet prázdnych buniek?

/ 13 januára, 2018/ Blog, Excel, PC

Pýtate sa: “Ako zistiť v Exceli počet prázdnych buniek? Pomocou funkcie COUNTBLANK rýchlo a jednoducho. Funkcia COUNTBLANK slúži na zistenie počtu prázdnych buniek zo zadanej oblasti. Na praktickom príklade si ukážeme jej využitie pri zistení počtu nezaplatených faktúr. COUNTBLANK funkcia – zápis Funkciu COUNTBLANK zapisujeme v tvare: “=COUNTBLANK(rozsah)” V nasledujúcej tabuľke je umiestnený zoznam faktúr s ich sumami a statusom…

Funkcia WEEKNUM a ISOWEEKNUM

/ 7 januára, 2018/ Blog, Excel, PC

V prípade, keď potrebujete v Exceli zistiť číslo týždňa z určitého dátumu, vedia vám s týmto problémom pomôcť funkcie WEEKNUM alebo ISOWEEKNUM. Obe tieto funkcie vrátia z dátumu číslo týždňa. Funkcia WEEKNUM Popis Vráti poradové číslo týždňa vami zadaného dátumu. Pre túto funkciu sa používajú dva systémy: Systém 1 – Týždeň obsahujúci dátum 1. januára je prvým týždňom roka a…

Ako sa naučiť Excel rýchlo a efektívne?

/ 22 decembra, 2017/ Blog, Excel, PC

Microsoft Excel ako súčasť balíku Microsoft Office je potrebné ovládať, pokiaľ sa s ním stretáme najmä v pracovnom živote. Existuje viacero spôsobov, ako sa naučiť tento program rýchlo a efektívne. Jedna možnosť je pomocou kurzov, ktorými vás lektor prevedie a vysvetlí vám celú problematiku veľmi profesionálne na príkladoch z praxe a zároveň zrozumiteľne. Samoštúdium – články a videá Ak však…

Databázové funkcie v Exceli

/ 19 decembra, 2017/ Blog, Excel, PC

Databázové funkcie sa v Exceli využívajú pri práci s rozsiahlymi tabuľkami, v ktorých potrebujeme zisťovať informácie (súčty, počty, priemery, maximá, minimá, smerodajné odchýlky a pod.) len pre určitú časť danej databázy (tabuľky). [sc name=”Excel – online”] Medzi databázové funkcie patria: Funkcia Popis DAVERAGE Vráti priemer vybratých položiek databázy DCOUNT Spočíta bunky, ktoré obsahujú čísla v databáze DCOUNTA Spočíta bunky v…

Excel – nula alebo + na začiatku

/ 17 decembra, 2017/ Blog, Excel, PC

V informatike a matematike nemá pri číslach nula (0) a plus (+) na začiatku veľký význam. Ak by ste sa pokúšali napísať napríklad telefónne číslo 090x … … alebo +421 90x … … Excel by Vám nulu a plus zo začiatku telefónneho čísla odstránil. Problém by tiež nastal pri slovenských PSČ, ktoré začínajú nulou. Ako však vyriešiť problém, keďže Excel…

Mocnina a odmocnina v Exceli – funkcia POWER

/ 14 decembra, 2017/ Blog, Excel, PC

V tomto článku nájdete ako je možné v Exceli vypočítať mocniny a odmocniny. [sc name=”Excel – online”] Ako vypočítať v Exceli ľubovoľnú mocninu? Pomocou funkcie Power je vyriešenie tohto problému veľmi jednoduché. Funkcia POWER v Exceli umocní číslo na zadanú mocninu, vďaka tomu teda viete zistiť ľubovoľnú mocninu (napríklad druhú, tretiu, siedmu…) Syntax funkcie Power je nasledovná: =power(číslo;mocnina) – Číslo:…

Excel funkcie LARGE a SMALL

/ 2 decembra, 2017/ Blog, Excel, PC

Pýtali ste sa niekedy sami seba “Ako zistiť v Exceli napríklad tretiu, šiestu, šestnástu najvyššiu alebo najnižšiu hodnotu?” Práve funkcie LARGE a SMALL vám s týmto pomôžu. [sc name=”Excel – online”] LARGE a SMALL Funkcie LARGE a SMALL slúžia v Exceli na zistenie k-tej najväčšej (LARGE) a najmenšej (SMALL) hodnoty zo zadaného rozsahu. Pomocou týchto funkcií zisťujeme napríklad úlohy ako:…

Funkcia EXACT

/ 20 novembra, 2017/ Blog, Excel, PC

Keď potrebujete v Exceli porovnávať 2 textové reťazce či sú zhodné, existuje samozrejme viacero riešení. Jedným by bolo aj klasické porovnanie 2 buniek pomocou funkcie IF. [sc name=”Excel – online”] Ďalším je napríklad spomínaná funkcia EXACT, ktorej výhodou je, že rozlišuje aj veľké a malé písmená. To napríklad funkcia IF nerobí. Popis Porovná dva textové reťazce. Ak sú presne rovnaké,…

Funkcia NETWORKDAYS – počet pracovných dní

/ 15 novembra, 2017/ Blog, Excel, PC

Potrebujete v Exceli zistiť počet pracovných dní za určité obdobie? Napríklad v roku 2018 nás čaká 250 pracovných dní! 🙂 Pomôže vám funkcia NETWORKDAYS. [sc name=”Excel – online”] Funkcia NETWORKDAYS Popis Vráti počet celých pracovných dní medzi dátumami, ktoré sú zadané do argumentov počiatočný_dátum a koncový_dátum. Do pracovných dní sa nezapočítavajú víkendy. Obsahuje aj voliteľný argument, kde je možné zadať…

Excel na akej úrovni sú vaše znalosti?

/ 6 novembra, 2017/ Blog, Excel, PC

Viete akú úroveň počítačových znalostí z programu Microsoft Office Excel ovládate? Tento článok Vám priblíži aké nástroje Excelu by ste mali ovládať na jednotlivých úrovniach. [sc name=”Excel – online”] V článku o pracovnom pohovore z Excelu nájdete aj praktické otázky a príklady, s ktorými sa môžete na pohovoroch stretnúť. Aké sú Vaše znalosti? Otestujte sa Pracovný pohovor z Excelu. Excel…

Ukotvenie buniek – F4

/ 1 novembra, 2017/ Blog, Excel, PC

V tomto článku vám priblížime načo a ako v Exceli slúži ukotvenie buniek. Príklad: V nasledovnej tabuľke vypočítavame z cien príslušnú maržu. V bunke C3 násobíme B3 a hodnotu E3, následne dostaneme výsledok 31,51 €. Problém ale nastane, keď daný vzorec rozklikneme/potiahneme smerom nadol. Pretože sa nám začne Excel posúvať do buniek E4, E5, E6… Riešenie: Potrebujeme teda bunku E3…

Rozbaľovací / Rolovací zoznam

/ 25 októbra, 2017/ Blog, Excel, PC

Rozbaľovací zoznam resp. často zaužívaný aj pod pojmom Roľovací zoznam či „Rolka“ nájdete v Exceli na karte Údaje v nástroji Overenie údajov. Postup vytvorenia: 1. Označte si bunky, kde daný zoznam chcete mať 2. Aktivujte nástroj Overenie údajov, ktorý je na karte Údaje 3. Vyberte možnosť Zoznam 4. Vypíšte hodnoty buď ručne – v slovenskej verzii oddeľujte hodnoty bodkočiarkou (;),…

Word hromadná korešpondencia

/ 20 októbra, 2017/ Blog, PC, Word

Hromadná korešpondencia sa vo Worde používa na riešenie úloh, kde potrebujeme vytvoriť dokumenty, ktorých obsah je rovnaký, avšak každý dokument obsahuje aj jedinečné hodnoty. Tento nástroj Wordu by sa dal použiť napríklad pri posielaní listov, upomienok viacerým adresátom. Namiesto toho aby sme pre každého adresáta vytvorili vlastný dokument, vytvoríme jeden dokument pomocou hromadnej korešpondencie a následne do neho z databázy…

Funkcia TEXTJOIN

/ 15 októbra, 2017/ Blog, Excel, PC

V tomto článku vám priblížime možnosti spájanie textov, čísel, buniek alebo symbolov z klávesnice vo verzii Excelu 365 (Excel 2016). [sc name=”Excel – online”] V novej verzii Excelu prišla praktickejšia funkcia TEXTJOIN, v starších verziách treba naďalej využívať „&“ alebo funkciu CONCATENATE. Popis Funkcia TEXTJOIN kombinuje/spája text, čísla alebo symboly z viacerých rozsahov a/alebo reťazcov a použije medzi každou hodnotou,…

Formátovanie bakalárskej a diplomovej práce – záverečné práce

/ 3 októbra, 2017/ Blog, PC, Word

Neviete si dať rady s Wordom a potrebujete pomôcť s formátovaním? Napíšte nám info@eduacademy.sk – radi vám poradíme.   Formátovanie diplomovej alebo bakalárskej práce a s tým súvisiace smernice si stanovuje každá vysoká škola vlastné. Ide o odporúčanú smernicu, ktorú je vhodné dodržať. V tomto článku si priblížime formátovanie diplomovky a bakalárky, ktoré odporúča väčšina slovenských vysokých škôl. Rozsah práce…

Excel vzorce a výpočty

/ 29 septembra, 2017/ Blog, Excel, PC

V tomto článku nájdete jednoduchý postup ako je v Exceli možné vytvárať vzorce a tým tvoriť v Exceli výpočty. Potrebujete pomôcť s Excelom? Vyskúšajte naše online kurzy Excelu. Excel základné vzorce a výpočty - Video Pozor: Pod pojmom vzorce si treba v Exceli predstaviť klasickú jednoduchú matematiku, kde sa budú dané bunky násobiť, deliť, sčítavať alebo odčítavať. Nejde teda o…