Category Archives: ANG

Radové číslovky v angličtine

/ 27 novembra, 2020/ ANG, Blog, Jazyky

Radové číslovky v angličtine Vedeli ste, že sa používajú pri dátumoch, poradí, poschodiach, narodení alebo storočiach? Pozrite si naše video, ako sa tvoria.

Anglická gramatika – Väzba – There is / There are

/ 19 novembra, 2020/ ANG, Blog, Jazyky

V tomto videu Vám predstavíme väzbu There is / There are v angličtine. Pozrite si, akú najčastejšiu chybu v preklade zvyknú ľudia robiť. Vo videu Vám vysvetlíme, kedy túto väzbu používame a čo ňou vyjadrujeme. Vo videu Vám na prehľadnom príklade ukážeme ako sa tvorí vetná skladba pri kladných, ale aj záporných vetách. VäzbV There is / There are v…

Anglická gramatika – Nepriame otázky v angličtine

/ 19 novembra, 2020/ ANG, Blog, Jazyky

V tomto videu Vám predstavíme nepriame otázky v angličtine (The indirect questions). Používate ich správne, nerobíte rovnaké chyby ako väčšina ľudí? Pozrite si naše video zamerané na nepriame otázky, kde Vám vysvetlíme najčastejšie chyby pri ich používaní. Vo videu Vám priblížime akou formou ich môžete uviesť. Povieme Vám aký slovosled treba pri tvorení použiť, na čo si dať pozor a…

Anglická gramatika – Rozdiel medzi TO HAVE a TO HAVE GOT

/ 19 novembra, 2020/ ANG, Blog, Jazyky

V tomto videu Vám predstavíme rozdiely medzi slovesami TO HAVE a TO HAVE GOT. Viete, ktoré z týchto slovies sa využíva viac v americkej alebo britskej angličtine? Ktoré je menej formálne a viac formálne? Ak nie, pozrite si video. Všetko Vám v ňom povieme. Priblížime Vám v akých časoch sa tieto slovesá dajú použiť. Aký je medzi nimi rozdiel. Vysvetlíme…

Anglická gramatika – Rozkazovací spôsob v angličtine

/ 19 novembra, 2020/ ANG, Blog, Jazyky

V tomto videu Vám predstavíme rozkazovací spôsob v angličtine (The imperative mood in English). Ukážeme Vám jeho tvorenie, povieme Vám na čo si dať pozor, aké chyby pri jeho tvorbe nerobiť. Vo videu si porovnáme oznamovaciu vetu s rozkazovacím spôsobom. Na príklade Vám ukážeme ako tvoriť rozkazovací spôsob aj od slovesa TO BE, kde si tiež porovnáme oznamovaciu vetu s…

Anglická gramatika – Stupňovanie prídavných mien v angličtine

/ 19 novembra, 2020/ ANG, Blog, Jazyky

V tomto videu Vám predstavíme stupňovanie prídavných mien v angličtine (The Comparison of Adjectives). Vedeli ste o tom, že stupňovanie prídavných mien závisí od ich dĺžky? Ukážeme Vám, ktoré prídavné mená sú považované za krátke, a ktoré za dlhé. Vo videu Vám tie povieme ako sa tvorí 2. a 3. stupeň týchto prídavných mien. Aké koncovky sa k prídavným menám…

Anglická gramatika – Ukazovacie zámená v angličtine

/ 19 novembra, 2020/ ANG, Blog, Jazyky

V tomto videu Vám predstavíme aké 4 ukazovacie zámená v angličtine existujú (The demonstrative pronouns in English). Poznáte ich všetky? Vo videu Vám ich po jednom predstavíme. Viete, ktoré z týchto zámien treba použiť ak ukazujeme na predmety, ktoré sú blízko nás, aké ak na predmety, ktoré sú ďaleko? Povieme Vám, ktoré sa používajú v jednotnom čísle, a ktoré v…

Anglická gramatika – Present Continuous – Prítomný čas priebehový v angličtine

/ 19 novembra, 2020/ ANG, Blog, Jazyky

V tomto videu Vám predstavíme : Prítomný čas priebehový v angličtine (The Present Continuous Tense). Priblížime Vám kedy sa tento čas používa. S akými slovami ho najčastejšie používame. Na prehľadnej tabuľke Vám vysvetlíme jeho tvorenie a poviem Vám na čo si pri slovese TO BE dávať pozor. Viete akú koncovku treba dať druhému slovesu? Ak nie, pozrite si naše prehľadné…

Anglická gramatika – Present Simple – Prítomný čas jednoduchý v angličtine

/ 19 novembra, 2020/ ANG, Blog, Jazyky

V tomto videu Vám predstavíme : Prítomný čas jednoduchý (The Present Simple Tense). Priblížime Vám jeho používanie, popíšeme situácie, kedy by ste ho mali používať. Či už ide o pravidelne opakujúcu sa činnosť, všeobecné fakty a pravdy alebo opisy pocitov, vlastností a vzťahov. Ukážeme Vám s akými frekvenčnými príslovkami sa tento čas používa najčastejšie. Ako tvoriť oznamovaciu vetu, otázky a…

Anglická gramatika – Present Perfect – Predprítomný čas v angličtine

/ 19 novembra, 2020/ ANG, Blog, Jazyky

V tomto videu Vám predstavíme : Predprítomný čas v angličtine (The Present Perfect Tense). V prehľadnom videu Vám vysvetlíme jeho tvorenie. Predstavíme Vám tvorbu základných viet, otázok, ale aj záporných viet a otázok. Na jednotlivých príkladoch Vám ukážeme, kedy sa tento čas používa, na čo si pri jeho tvorbe dať pozor a aké pravidlá dodržiavať. Neváhajte a pozrite si video,…