EDU Academy – Kto sme?
Občianske združenie EDU Academy bolo v roku 2016 zaregistrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod identifikačným číslom IČO: 50628526. Naším primárnym cieľom je zvyšovnie povedomia širokej verejnosti (všetkých vekových kategórií bez akýchkoľvek známok diskriminácie) a poskytovanie pomoci v oblasti informačných technológií a cudzích jazykov.

Prečo sme EDU Academy založili?
Občianske združenie vzniklo ako reakcia na nedostatok kvalifikovaných ľudí v rôznych oblastiach, nechceme sa len nečinne prizerať, ale chceme sa aktívne zapájať do rozvoja povedomia o informačných technológiách, cudzích jazykoch a umožniť tak ľuďom nájsť si lepšie pracovné miesta, zvýšiť kvalifikáciu a povedomie a následne celkovo prispieť k zvýšeniu možnosti uplatniť sa na pracovnom trhu. Preto sme sa rozhodli spojiť odborníkov z viacerých oblastí informačných technológií a cudzích jazykov, ktorí by svoje dlhoročné skúsenosti radi, nezištne posunuli aj ďalším ľuďom. Preto sme sa rozhodli usporadúvať na danú tému rôzne prednášky, školenia, semináre a kurzy, kde máme možnosť ľudí oboznámiť s novinkami a podeliť sa s nimi o získané vedomosti a prax.

Prax a zručnosti sú u nás prvoradé
Sme si plne vedomí toho, že nadobudnutá prax je v tejto oblasti prvoradá, preto uprednostňujeme praktické vedomosti pred teoretickými. Každý účastník školení alebo kurzov má možnosť vyskúšať si získané informácie na praktických príkladoch. Veríme, že odborníkmi v danej oblasti sa ľudia stanú na základe praxe a nie len teoretických vedomostí a preto máme všetky kurzy a školenia prispôsobené na získavanie vedomostí z praktických príkladov, ktoré sú hneď využiteľné v praxi. Preto sú medzi nami lektori, ktorí sú odborníkmi vo svojej oblasti.

Naša misia
Našou misiou je ľudí informovať, vzdelávať. Našimi vedomosťami prispievame k dosiahnutiu povedomia v oblasti IT a cudzích jazykov.

Naše hodnoty
– Jednoduchý prístup k aktuálnym informáciám
– Ľudskosť, profesionalita a odbornosť, inovatívnosť
– Férový prístup a garancia spokojnosti

Vždy férový prístup
Nie si si istý, či práve naše vedomosti pre teba budú tie pravé? Nevadí, prídi sa o nich presvedčiť a v prípade, že nebudeš spokojný garantujeme ti vrátenie plnej zaplatenej sumy, stačí ak na prvej hodine zistíš, že ti náš kurz nevyhovuje a dáš nám o tom vedieť. Príď to určite vyskúšať, za skúšku nič nedáš.