/ január 16, 2018/ Blog, Excel, PC

Overenie údajov je pokročilý nástroj Excelu, vďaka ktorému môže byť Vaša práca oveľa efektívnejšia. Slúži na nastavenie obmedzení v bunkách, do ktorých užívateľ vkladá hodnoty. Týmto nástrojom je možné užívateľovi zabrániť zadať neželanú hodnotu.

Užívateľovi môžeme určiť vstupnú správu s informáciou o tom aké údaje môžu byť do bunky zadané, pri chybnom zadaní údajov je možné zadať varovnú správu, ktorá užívateľa upozorní na jeho chybu.

Excel online kurzy

230 videí | 13 hodín | neobmedzená = "doživotná" licencia | Cena: 29,00 €

Overenie údajov sa skladá z troch častí:

 • Nastavenia
 • Vstupná maska
 • Chybové hlásenie

V nastaveniach je možné nastaviť aké hodnoty môže užívateľ do buniek zadať. Vstupná správa slúži ako informácia pre užívateľa o hodnotách, ktoré môže zadať. Chybové hlásenie slúži na upozornenie užívateľa ak zadal inú ako povolenú hodnotu.

Postup pri overovaní údajov:

 • Vysvietiť bunky v ktorých bude nastavené overovanie údajov
 • Na karte Údaje zvoliť Overenie údajov
 • V záložke Nastavenie vybrať jedno z nastavení overovania, podľa potreby. Na obrázku je vidno overenie pre celé čísla z intervalu od 1-100
 • Nepovinné: Nastaviť Vstupnú správu – informáciu pre užívateľa aby vedel aké údaje má do buniek zadávať. Bude sa zobrazovať v prípade, keď užívateľ klikne do bunky.
 • Nepovinné: Chybové hlásenie – informácia pre užívateľa, ak nastane chyba – zadá nevyhovujúce hodnoty.
  Zastavenie – nepovolí inú hodnotu, ako v rozsahu nastavenia.
  Upozornenie – upozorní užívateľa, že zadal zlú hodnotu, ale dovolí mu zadať aj hodnotu mimo rozsahu nastavenia.