/ júl 26, 2018/ Blog, Excel, PC

Potrebovali ste niekedy pri práci s Excelom zmeniť znamienko pri záporných číslach (spraviť zo záporného čísla kladné) a nevedeli ste ako? My Vás to v tomto článku naučíme a ukážeme Vám viaceré možnosti.

Excel online kurzy

230 videí | 13 hodín | neobmedzená = "doživotná" licencia | Cena: 29,00 €

Jednou z možností je všetky záporné čísla vynásobiť číslom (-1), ktoré pri záporných číslach zmení znamienko “-” na “+”.

Takto to však bude fungovať iba v prípade, že všetky čísla, ktoré sa menia sú záporné alebo 0.

V prípade, že máme v zozname kladné, záporné a nulové hodnoty môžeme využiť logickú funkciu IF, kde prenásobíme iba záporné hodnoty ostatné necháme také aké sú.

Ďalšou a asi aj najľahšou možnosťou ako tento problém vyriešiť je funkcia ABS, ktorá vráti absolútnu hodnotu čísla. To znamená, že ak je dané číslo záporné spraví z neho kladné, ak je nulové alebo kladné nechá ho takým aké je.

Funkcia ABS (absolútna hodnota) – zápis

Zápis funkcie ABS: “=ABS (číslo)

  • číslo: je reálne číslo, ktorého absolútnu hodnotu chcete vypočítať.