/ júl 26, 2018/ Blog, Excel, PC

V tomto článku si priblížime využitie Excel funkcie CHOOSE. V prípade, že potrebujete na základe nejakých čísel vykonať určitú akciu (výpočet) alebo priradiť k číslam určitý text, funkcia CHOOSE je jednou z možností.

Excel online kurzy

230 videí | 13 hodín | neobmedzená = "doživotná" licencia | Cena: 29,00 €

CHOOSE funkcia – zápis

Zápis funkcie CHOOSE je nasledovný: “=CHOOSE(Index_číslo; hodnota1; hodnota2;…)

  • Index_číslo: Určuje, ktorá hodnota argumentu bola vybratá. Musí byť číslo v intervale 1-254
  • hodnota1: Ide o hodnotu alebo vzorec, ktorý je vykonaný ak bude ma Index_číslo hodnotu 1.

Na obrázku je vyriešený problém, kedy sme potrebovali k číslam predstavujúce interval 1 až 7 = (Pondelok až Nedeľa) priradiť skratku dňa.

V poli Index_číslo zadáte funkcii CHOOSE číselnú hodnotu 1 až 255, ktorá na základe Vami zvoleného čísla vykoná určitú akciu.
Napríklad by ste zadali číslo 4, vykoná sa vzorec, funkcia, text, ktorý je uvedený v poli Hodnota4.