/ júl 26, 2018/ Blog, Excel, PC

Textové funkcie FIND, SUBSTITUTE a REPLACE slúžia na nájdenie pozície alebo nahradenie určitej časti textového reťazca za iný. Využívajú sa pri oprave dát v chybných databázach.

Excel online kurzy

230 videí | 13 hodín | neobmedzená = "doživotná" licencia | Cena: 29,00 €

Funkcia SUBSTITUTE

Funkcia SUBSTITUTE slúži na nahradenie jedného textového reťazca za iný.

Zápis funkcie SUBSTITUTE je nasledovný: “=SUBSTITUTE(text; starý_text; nový_text; číslo_inštancie)

 • Text: je text alebo odkaz na bunku obsahujúcu text, v ktorom chcete nahradiť znaky
 • Starý_text: je text, ktorý chcete nahradiť
 • Nový_text: je text, ktorým chcete nahradiť starý_text
 • Číslo_inštancie: číslo výskytu, ktorý sa nahradí. V prípade, že sa v texte nachádza viacej inštancií, nahradí sa len Vami určená inštancia

 

V nasledujúcej tabuľke je potrebné upraviť pokazené rodné čísla, ktoré obsahujú namiesto lomky pomlčku. Na vyriešenie tohto problému poslúži funkcia SUBSTITUTE.

Funkcia REPLACE

Funkcia REPLACE slúži podobne ako funkcia SUBSTITUTE na nahradenie jedného textového reťazca za iný. Rozdiel medzi nimi je taký, že zatiaľ čo pri funkcii SUBSTITUTE nemusíme vedieť na akej pozícii sa reťazec nachádza. Pri funkcii REPLACE túto informáciu potrebujeme.

Zápis funkcie REPLACE je nasledovný: “=REPLACE(starý_text; počiatočné_písmo; počet_znakov; nový_text)

 • Starý_text: je text, v ktorom chcete nahradiť niektoré znaky
 • Počiatočné_písmo: je umiestnenie znaku v texte argumentu starý_text, ktorý chcete nahradiť textom v argumente nový_text
 • Počet_znakov: je počet znakov v texte argumentu starý_text, ktorý chcete, aby funkcia REPLACE nahradila textom v argumente nový_text
 • Nový_text: je text, ktorý nahradí znaky v texte argumentu starý_text

 

V nasledujúcej tabuľke je možné vidieť vyriešenie rovnakej úlohy a to nahradenie “-” za “/”, avšak pomocou funkcie REPLACE.

Funkcia FIND

Funkcia FIND slúži na nájdenie textového reťazca v inom textovom reťazci a vráti jeho počiatočnú pozíciu.

Zápis funkcie FIND je nasledovný: “=FIND(nájsť_text; v_texte; počiatočné_číslo)

 • Nájsť_text: text, ktorý hľadáte v inom textovom reťazci
 • V_texte: text alebo bunka obsahujúca hľadaný text
 • Počiatočné_číslo: určuje znak, od ktorého začne hľadanie