/ január 15, 2018/ Blog, Excel, PC

Funkcie LEFT, RIGHT a MID patria do kategórie textových funkcií. Vďaka týmto funkciám je možné z textových alebo číselných reťazcov vybrať iba určitú časť.

Funkcia LEFT

Funkcia LEFT slúži na vrátenie zadaného počtu znakov zo začiatku (z ľavej strany) textového reťazca.

Zápis funkcie LEFT je nasledovný: “=LEFT(text; počet_znakov)

  • Text: Textový reťazec obsahujúci znaky, ktoré chcete extrahovať
  • Počet_znakov: Počet znakov na extrahovanie pomocou funkcie LEFT. Ak sa tento parameter vynechá, použije sa hodnota 1

Excel online kurzy

230 videí | 13 hodín | neobmedzená = "doživotná" licencia | Cena: 29,00 €

V nasledujúcej tabuľke potrebujeme z rodných čísel zistiť dvojčíslie roku, kedy sa dotyčná osoba narodila. Táto informácia sa v rodnom čísle nachádza na prvých dvoch pozíciách, preto je vhodné použiť funkciu LEFT. Dajte si však pozor, že funkcia LEFT je textová funkcia. Takže aj jej výsledok je text, preto sú čísla zarovnané vľavo a nedá sa s nimi robiť žiadna logická operácia a vo väčšine verziách Excelu ani “matematika”, teda výpočty.
To ako tento problém vyriešiť si ukážeme na konci článku.

Funkcia MID

Funkcia MID slúži na vrátenie časti textového reťazca od zadanej pozície a podľa zadaného počtu znakov.

Zápis funkcie MID je nasledovný: “=MID(text; počiatočná_pozícia; počet_znakov)

  • Text: Textový reťazec obsahujúci znaky, ktoré chcete extrahovať
  • Počiatočná_pozícia: je to pozícia prvého znaku, ktorý chcete vybrať
  • Počet_znakov: určuje počet znakov, ktoré majú byť výsledkom

V nasledujúcej tabuľke vyberáme z rodného čísla mesiac narodenia (2 symboly nachádzajúce sa na 3. a 4. pozícii) a deň narodenia (2 symboly nachádzajúce sa na 5. a 6. pozícii).

Funkcia RIGHT

Funkcia RIGHT slúži na vrátenie zadaného počtu znakov z konca (z pravej strany) textového reťazca.

Zápis funkcie RIGHT je nasledovný: “=RIGHT(text; počet_znakov)

  • Text: Textový reťazec obsahujúci znaky, ktoré chcete extrahovať
  • Počet_znakov: Počet znakov na extrahovanie pomocou funkcie RIGHT. Ak sa tento parameter vynechá, použije sa hodnota 1

Funkcia VALUE

Keďže všetky vyššie spomínané funkcie sú z kategórie textových funkcií, tak aj výsledok, ktorý tieto funkcie vrátia má formát textu. Najhoršie je to pri číslach, pretože sa s nimi následne nedá pracovať ako s číslami. Funkcia VALUE slúži na skonvertovanie textového reťazca reprezentujúceho číslo na číslo. Inak povedané, z čísla spraví opäť číslo.

Zápis funkcie VALUE je nasledovný: “=VALUE(text)

  • Text: je text uzavretý v úvodzovkách alebo odkaz na bunku obsahujúcu text, ktorý chcete konvertovať