Aktuálna ponuka jazykových kurzov

Kvalita spojená s minimalizmom

V našej nemeckej a anglickej časti sme pre vás pripravili skupinové jazykové kurzy alebo individuálne kurzy tzv. face-to-face (one-to-one).

Pre nás je vždy dôležitá kvalita, nie kvantita, preto kurzy a školenia prebiehajú v malých skupinách s maximálne 6-timi účastníkmi.
Tým vieme docieliť, že každý účastník je na hodine aktívne zapájaný.