Aktuálna ponuka kurzov z Nemčiny

Naše nemecké kurzy sú vhodné už aj pre úplných začiatočníkov. Ponúkame klasické, intenzívne, polointenzívne alebo konverzačné kurzy zamerané pre začiatočníkov až pokročilých. Na našich kurzoch nadobúdate rýchlo slovnú zásobu, ktorá je rozdelená podľa tematických okruhov. Slovíčka si pravidelne opakujete a následne sa ich snažíte použiť vo vetách. Spolu so slovíčkami sa učíte aj užitočné frázy z bežného života, ktoré Vám pomôžu napr. objednať si v reštaurácií, spýtať sa na cestu, reklamovať tovar, rezervovať si letenku, atď.

Každá hodina je zostavená tak, aby ste dostali čo najviac priestoru na odbúranie strachu z rozprávania, pretože naše hodiny sa nesú v duchu: hovoriť, hovoriť, hovoriť … a zabaviť sa! Kladieme taktiež veľký dôraz na pravidelné opakovanie. Po každom celku dostanete možnosť si všetko ešte raz dôkladne precvičiť. Sami sa učíte vytvárať dialógy a hneď od prvej hodiny Vás učíme myslieť v cudzom jazyku. Gramatická časť je vždy podaná zrozumiteľnou formou. Po každom gramatickom celku sú cvičenia na dôkladné precvičenie.
Hodiny spestrujeme rôznymi zaujímavými článkami s aktuálnymi témami. S nami sa na hodinách nenudíte. ?