Máte otázky? Spýtajte sa priamo lektora. 🙂

Autor kurzu: Ing. Michal Šurina | 0903 673 463

Základné informácie

Cena kurzu: 109,00 €
Termín a čas: Online kurz – 24/7 prístup
Počet videí: 300+ videí
Dĺžka kurzu: 17 hodín
Licencia: Neobmedzená = “doživotná”

Licencia používania:
Kurz je určený pre 1 osobu, ktorá sa môže prihlasovať z rôznych zariadení (PC, notebook, tablet, mobil) aj rôznych lokalít / štátov.

Množstevné zľavy:
V prípade záujmu o viac licencií pre svojich zamestnancov nás neváhajte kontaktovať. Zľavy až do výšky 50%.

Popis kurzu

Na kurze Microsoft Office Excel zo začiatočníka – pokročilý – online sa oboznámite s kompletnou prácou v Exceli. Nájdete v ňom viac ako 300 videí, ktoré spolu trvajú viac ako 17 hodín. Tento kurz je rozdelený do praktických celkov. Na ich konci si nadobudnuté vedomosti môžete otestovať aj na priložených vzorových tabuľkách a testoch. Tieto testy sú následne aj vypracované a spracované do videa.

Tento kurz je určený všetkým užívateľom – začiatočníkom, mierne pokročilým ale aj pokročilým. Keďže je kurz veľmi detailne rozpracovaný na viac ako 300+ videí, každý si príde na svoje a garantujeme, že sa naučíte nové veci, o ktorých ste doteraz nevedeli.

Kurz je zameraný na naučenie všetkých dostupných nástrojov a možností Excelu, ktoré Vám uľahčia Vašu každodennú prácu a výrazne skrátia čas riešenia Vašich úloh a povinností.

Materiály a literatúra

Súčasťou kurzu sú 24/7 prístup, videá, praktické príklady, materiály alebo literatúra.

Loading...

0 EUR
* Povinné

Základy – začíname
1. Excel z čoho sa skladá? Predstavenie prostredia (5:25)
2. Pás kariet/nástrojov Ribbon (1:41)
3. Ako uložiť zošit programu Excel (2:22)
4. Skryť a odkryť pás nástrojov (0:55)
Klávesové skratky
TABUĽKA – Klávesové skratky
1. ALT + = | Vloží funkciu SUM (0:42)
1.1. ALT + = | Inak – vloží funkciu SUM (0:57)
2. ALT + ENTER | Zalomenie textu (1:14)
3. CTRL + A | Označenie tabuľky (0:44)
4. CTRL + B | Tučné písmo (0:25)
5. CTRL + C a CTRL + V | Kopírovať a prilepiť (1:01)
6. CTRL + E | Dynamické dopĺňanie (1:03)
7. CTRL + ENTER | Rovnaká hodnota v označených bunkách (1:59)
8. CTRL + F | CTRL + H – Nájsť a nahradiť (1:08)
9. CTRL + F1 | Pás nástrojov (0:16)
10. CTRL + F3 | Pomenovanie oblastí (1:18)
11. CTRL + G a F5 | Prejsť na (1:13)
12. CTRL + Home | Do bunky A1 (0:44)
13. CTRL + I | Kurzíva (0:18)
14. CTRL + K | Prepojenie (1:54)
15. CTRL + T a CTRL + L | Vytvorenie tabuľky (1:34)
16. CTRL + a CTRL – | Vloženie a odstránenie riadka a stĺpca (1:53)
17. CTRL + myš | Označovanie buniek (0:37)
18. CTRL + N | Nový zošit (0:21)
19. CTRL + P | Tlač (0:27)
20. CTRL + PageUP a CTRL + PageDown | Posúvanie medzi hárkami (1:29)
21. CTRL + Q | Rýchla analýza (1:13)
22. CTRL + S | Uložiť (0:20)
23. CTRL + SHIFT + : | Vloží aktuálny čas (0:17)
24. CTRL + SHIFT + F3 | Hromadné pomenovanie (1:50)
25. CTRL + SHIFT + H | Aktuálny dátum (0:28)
26. CTRL + SHIFT + L | Filtre (0:24)
27. CTRL + SHIFT + O | Označenie buniek s komentármi (1:59)
28. CTRL + šípky | Posúvanie v Exceli (1:25)
29. CTRL + SHIFT + šípky | Označovanie buniek (1:38)
30. CTRL + U | Podčiarknutie (0:22)
31. CTRL + X a CTRL + V | Vystrihnúť a prilepiť (0:28)
32. CTRL + Z | Krok späť (0:37)
33. F1 | Pomocník (0:46)
34. F11 | Vytvorí graf (0:31)
35. F12 | Uložiť ako (0:28)
36. F2 | Dopisovanie do bunky (0:49)
37. F4 a CTRL + Y | Zopakovanie posledného kroku (1:17)
38. SHIFT + F2 | Vloží komentár (0:29)
39. SHIFT + F3 | Dialógové okno funkcií (0:30)
40. SHIFT + myš | Označovanie buniek (0:46)
41. SHIFT + F11 | Nový hárok (0:26)
Automatické rady a zoznamy
1. Aké automatické rady a zoznamy existujú? (6:58)
2. Dátumy bez víkendov (2:37)
3. Vlastné zoznamy (4:16)
4. Automatické rady bez ťahania (2:05)
Formátovanie údajov
1. Formátovanie údajov – písmo, orámovanie, farby, zarovnanie… (7:24)
Prilepiť špeciálne
TABUĽKA – Prilepiť špeciálne
1. Prilepiť špeciálne – Úvod (1:06)
2. Prilepiť – Všetko | Vzorce | Hodnoty (2:52)
3. Kopírovanie formátov (2:25)
4. Kopírovanie komentárov (1:06)
5. Kopírovanie overenie údajov (1:30)
6. Ďalšie možnosti kopírovania (1:17)
7. Matematika | Vzorce | Výpočty (4:07)
8. Transponovať (0:51)
Formátovanie buniek – skupina Číslo
TABUĽKA – Formátovanie buniek v Exceli
1. Ako pridať symbol meny (Euro)? (2:01)
2. Nastavenie % (percent) pri číslach (2:47)
3. Formátovanie dátumov (1:24)
4. Formátovanie buniek ako text – 0 alebo + na začiatku čísel (2:26)
5. Vlastný formát buniek (3:35)
6. Všetky formáty – vysvetlenie (2:45)
7. Vlastné formáty dátumov (5:27)
Riadky, stĺpce a hárky
TABUĽKA – Riadky, stĺpce a hárky
1. Stĺpce – kompletná práca s nimi (10:21)
2. Riadky – kompletná práca s nimi (2:16)
3. Hárky – kompletná práca s nimi (9:10)
4. Kopírovanie hárkov (0:37)
5. Vykonanie rovnakej akcie na viacerých hárkoch (2:28)
Formátovať ako tabuľku
TABUĽKA – Formátovať ako tabuľku
1. Čo to je a ako funguje? (2:20)
2. Možnosti a nástroje formátovania ako tabuľky (5:11)
3. Tabuľky – rýchla úprava hotovej tabuľky (0:55)
4. Vytvorenie cez klávesovú skratku (0:51)
5. Rýchly filter (1:51)
Filtre
TABUĽKA – Filtre
1. Zapnutie a vypnutie filtrov (3:47)
2. Rozšírená ponuka filtrovania (3:11)
3. Filtrovanie podľa farby bunky alebo farby písma (1:54)
4. Zoraďovanie dát (záznamov) v tabuľke (2:16)
5. Viacnásobné zoraďovanie záznamov v tabuľke (3:22)
6. Zmena filtrovaných údajov (5:06)
TEST – Filtre
PODKLADY – tabuľky a zadanie
1. RIEŠENIE – video – test na FILTRE (4:27)
Rozšírený filter
TABUĽKA – Rozšírený filter
1. Rozšírený filter – kedy a načo ho využiť (2:39)
2. Rozšírený filter – Ako funguje + vytvorenie kritérií (6:43)
3. Rozšírený filter – zástupné znaky (5:47)
Test – Rozšírený filter
PODKLADY – tabuľky a zadanie
1. RIEŠENIE – video – test na ROZŠÍRENÝ FILTER (4:36)
Tlač tabuliek
TABUĽKA – Tlač tabuliek
1. Príprava tabuľky na tlač (11:01)
2. Vytlačenie hlavičky a stĺpca (2:20)
Komentáre
TABUĽKA – Komentáre
1. Rozdiel medzi komentárom a poznámkou (2:33)
2. Komentáre – kompletná práca s nimi (3:00)
3. Komentáre – kopírovanie komentárov (1:19)
4. Komentáre – Formátovanie komentárov – obrázok v komentári (1:48)
Podmienené formátovanie (Conditional formatting)
TABUĽKA – Podmienené formátovanie
1. Pravidlo – Rovná sa (4:02)
2. Pravidlo – Väčší a menší ako (1:38)
3. Pravidlo – Medzi (1:55)
4. Pravidlo – Text obsahujúci (1:23)
5. Pravidlo – Vyskytujúci sa dátum (2:03)
6. Pravidlo – Duplicitné hodnoty (1:05)
7. Pravidlo – Nadpriemerom alebo podpriemerom (1:45)
8. Pravidlo – Prvých 10 alebo posledných 10 položiek (2:25)
9. Pravidlo – Údajové pruhy (1:31)
10. Pravidlo – Farebné škály (1:46)
11. Pravidlo – Množiny ikon (2:27)
12. Spravovanie pravidiel – vymazanie alebo upravenie pravidla (2:39)
Ukotvenie priečok
TABUĽKA – Ukotvenie priečok
1. Ukotvenie priečok – ako tento nástroj v Exceli zapnúť (2:18)
Zabezpečenie + Chránené zobrazenie
TABUĽKA – Zabezpečenia hárkov
1. Zabezpečenie hárku (1:17)
2. Zabezpečenie len určitých buniek (2:05)
3. Zabezpečenie zošita / súboru (3:16)
4. Chranené zobrazenie t.j. varovné upozornenie (1:14)
5. Zrušenie zaheslovania hárku bez HESLA! (5:19)
Grafy
TABUĽKA – Grafy
1. Grafy – Vytvorenie grafu (3:05)
2. Grafy – karta Návrh – pridať prvok grafu (5:25)
3. Grafy – karta Návrh – ostatné možnosti (3:05)
4. Grafy – karta Formát (3:31)
Správca názvov – pole názvov
TABUĽKA – Správca názvov
1. Pomenovanie oblastí buniek a presúvanie sa medzi pomenovanými oblasťami (3:37)
2. Rozšírenie alebo odstránenie pomenovania pre oblasti (2:06)
3. Využívanie pomenovania vo vzorcoch (2:57)
Prepojenia – hypertextové odkazy
1. Prepojenia – ich vytvorenia a možnosti (3:54)
2. Odstránenie viacerých prepojení + zrušenie automatického vytvárania prepojení (1:52)
Vzorce a výpočty
Vzorce – tabuľky
1. Základné vzorce (2:54)
1.1 Vzorce aj cez symbol + (0:57)
2. Ukotvenie bunky (F4) (2:18)
3. Pokročilé ukotvovanie – riadky a stĺpce (F4) (5:01)
4. Výpočty s dátumami a matematické priority (4:17)
5. Výpočet s časovými údajmi/dátami (1:44)
6. Výpočty z hárka na hárok + pokročilé ukotvenie (F4) (3:34)
7. Zobrazenie vzorcov, nasledovníci, predchodcovia a kontrola chýb vo vzorci (5:33)
8. Možnosti výpočtov a prepočítavanie (1:15)
9. Výpočet DPH – Ako správne vypočítať DPH? Klasicky aj spätne (4:37)
10. Vzorce cez “Prilepiť špeciálne” (3:01)
Test – Vzorce
PODKLADY – Tabuľky a zadanie
1. RIEŠENIE – video – test na VZORCE (6:46)
Funkcie – Základné
1. Funkcia SUM – šúčet (1:07)
2. Funkcia AVERAGE – priemer (0:46)
3. Funkcia MAX – maximálna (najvyššia) hodnota (0:45)
4. Funkcia MIN – minimálna (najnižšia) hodnota (0:45)
5. Funkcia COUNT – počet buniek (záznamov) – číselných (1:11)
6. Funkcia COUNTA – počet, aj textových buniek (0:58)
7. Funkcia COUNTBLANK – počet prázdnych buniek (1:05)
8. Funkcia LARGE – k-tá najväčšia hodnota (1:40)
9. Funkcia SMALL – k-tá najnižšia hodnota (1:20)
10. Funkcia SUBTOTAL – súčtové riadky (4:53)
10.1 Funkcia SUBTOTAL – najčastejšia chyba (2:46)
TEST – funkcie ZÁKLADNÉ
PODKLADY – tabuľky a zadanie
1. RIEŠENIE – video – test na funkcie ZÁKLADNÉ (4:30)
Funkcie – Zaokrúhľovacie
1. Funkcia ROUND – zaokrúhľovanie (matematicky) (2:35)
2. Funkcia ROUNDUP a ROUNDDOWN (nie matematicky) (2:01)
3. Funkcia MROUND, FLOOR a CEILING (3:03)
4. Zaokrúhľovanie na milióny a pod. (1:31)
Vnorené funkcie
1. Vnorené funkcie – 2 spôsoby, ako ich vytvoriť (10:13)
Funkcie – Logické (Podmienkové)
1. Funkcia IF – Ak/keď sa splní podmienka (5:14)
2. Funkcia AND – podmienky “a zároveň” – súčasne splnené všetko (2:12)
3. Funkcia OR – podmienky “alebo” – aspoň 1 splnená (2:29)
4. Funkcia IF a AND – viacnásobné podmienky “a zároveň” (vnorená funkcia) (3:27)
5. Funkcia IF a OR – viacnásobné podmienky “alebo” (vnorená funkcia) (3:07)
6. Funkcia IF, AND a OR – viacnásobné vnorenie (7:16)
7. Funkcia IFS – viacnásobné podmienky (iba vo verzii 365 – starších nie) (3:07)
8. Funkcie – IF, AND a OR – inak 🙂 (2:59)
TEST – funkcie LOGICKÉ
PODKLADY – tabuľky a zadanie
1. RIEŠENIE – video – test na funkcie LOGICKÉ (6:55)
Funkcie – Matematika s podmienkami
1. Funkcia SUMIF – súčet (SUM) s 1 podmienkou (IF) (2:06)
2. Funkcia COUNTIF – počet (COUNT) s 1 podmienkou (IF) (1:16)
3. Funkcia AVERAGEIF – Priemer (AVERAGE) s 1 podmienkou (IF) (2:02)
4. Funkcia SUMIFS – súčet (SUM) s viacerými podmienkami (IFS) (2:04)
5. Funkcia AVERAGEIFS – priemer (AVERAGE) s viacerými podmienkami (IFS) (1:48)
6. Funkcia COUNTIFS – počet (COUNT) s viacerými podmienkami (IFS) (1:28)
7. Funkcia MAXIFS – maximum (MAX) s podmienkami (IFS) (2:30)
8. Funkcia MINIFS – minimum (MIN) s podmienkami (IFS) (2:01)
9. Podmienky naviazané na prepojenie s bunkami (2:38)
10. Funkcia FREQUENCY – počet výskytov určitých hodnôt (5:03)
TEST – funkcie MATEMATICKÉ S PODMIENKAMI
PODKLADY – tabuľky a zadanie
1. RIEŠENIE – video – test na funkcie MATEMATICKÉ S PODMIENKAMI (6:06)
Funkcie – Vyhľadávacie
1. Funkcia VLOOKUP – priraďovanie, presúvanie údajov (5:21)
2. Funkcia HLOOKUP – priraďovanie, presúvanie údajov (horizontálne) (3:06)
3. Funkcia VLOOKUP – priraďovanie podľa intervalu (3:49)
3.1. Funkcia VLOOKUP – označenie oblasti – tabuľka vs. celé stĺpce (2:58)
3.2. Funkcia VLOOKUP – označenie oblasti – Pole názvov (2:25)
4. Funkcia IFERROR – nahradenie chybových hlásení (2:40)
5. Funkcie INDEX a MATCH – vyhľadávanie, priraďovanie údajov (4:27)
6. Funkcia CHOOSE – vyber si, zvoľ si z možností (3:55)
7. Funkcie – VLOOKUP vs. INDEX a MATCH – rozdiely (12:02)
8. Funkcia – INDIRECT (11:10)
9. VLOOKUP + MATCH – kombinácia (5:46)
10. SWITCH – Ako alternatíva k IF, VLOOKUP a CHOOSE (3:40)
11. XLOOKUP – náhrada za VLOOKUP, IFERROR, INDEX a MATCH (7:20)
TEST – funkcie VYHĽADÁVACIE
PODKLADY – tabuľky a zadanie
1. RIEŠENIE – video – test na funkcie VYHĽADÁVACIE (12:36)
Funkcie – Matematika – súčtový riadok
1. Funkcia – AGGREGATE – lepšie súčtové riadky (5:03)
1.1 Funkcia – AGGREGATE – praktický príklad (4:34)
Funkcie – Dátumové a časové
1. Funkcia – TODAY a YEARFRAC – aktuálny dátum a počet rokov (4:51)
2. Funkcia – DAY, MONTH, YEAR, DATE a DATEVALUE (2:47)
3. Funkcia – NETWORKDAYS – počet pracovných dní (1:50)
4. Funkcia – HOUR, MINUTE, SECOND, TIME a TIMEVALUE (2:58)
5. Funkcia – DATEDIF – výpočty rokov, dní a mesiavov (5:04)
6. Funkcia – EDATE – dátum +/- počet mesiacov (1:16)
Funkcie – Textové
1. Funkcia TRIM – odstránenie medzier pred a za textom (3:10)
2. Funkcia VALUE – konvertuje textové číslo na číslo (2:46)
3. Funkcia PROPER – prvé písmeno veľké, ostatné malé (1:26)
4. Funkcia UPPER – všetky písmená veľké (1:19)
5. Funkcia LOWER – všetky písmená malé (1:20)
6. Funkcia LEFT – vyberie určitý počet znakov zľava (1:20)
7. Funkcia RIGHT – vyberie určitý počet znakov sprava (1:09)
8. Funkcia MID – vyberie zrčitý počet znakov zo “stredu” (1:51)
9. Funkcia CONCATENATE – spájenie textov a čísiel (1:09)
10. Funkcia SUBSTITUTE – nahradenie symbolov za iné (1:26)
11. Funkcia TEXTJOIN – spojenie textov a čísel – ďalšia možnosť (3:15)
12. Funkcia EXACT – porovnanie 2 textových reťazcov (2:53)
TEST – funkcie TEXTOVÉ
PODKLADY – tabuľky a zadanie
1. RIEŠENIE – video – test na funkcie TEXTOVÉ (4:42)
Funkcie – Databázové funkcie
TABUĽKA – Funkcie databázové
1. Funkcie – DSUM, DAVERAGE, DMIN, DMAX, DCOUNT a DCOUNTA (6:45)
2. Funkcia – DGET – ako vybrať/dostať z tabuľky určité dáta (4:00)
TEST – funkcie DATABÁZOVÉ
PODKLADY – tabuľky a zadanie
1. RIEŠENIE – video – test na funkcie DATABÁZOVÉ (5:16)
Matice – vzorce a funkcie pomocou matíc
1. Matice – výpočty pomocou matíc (2:34)
2. Matice – náhrada funkcí – SUMIF, SUMIFS, AVERAGEIF… a databázových funkcíí… DSUM, DAVERAGE… (9:37)
Podmienené formátovanie + vzorce a funkcie
1. Podmienené formátovanie – označenie celého riadka v tabuľke (3:02)
2. Podmienené formátovanie – funkcie a viaceré podmienky (2:03)
Kontingenčné tabuľky (Pivot tables)
TABUĽKA – Kontingenčná tabuľka
1. Načo slúžia KT a kedy ich využívať? (8:29)
2. Ako vytvoriť KT? (7:01)
3. Funkcie a viaceré položky v KT (3:25)
4. Funkcia COUNT (počet) – práca s identifikátormi (2:05)
5. KT a karta Návrh (7:25)
6. Filtrovanie v KT (3:37)
7. Výpočty a vzorce v KT (9:18)
8. Percentuálne pomery – vyjadrenie hodnôt ako % v KT (5:05)
9. Tlačidlá plus (+) a mínus (-) v KT (2:24)
10. Vypísanie čísel v KT (4:51)
11. Zoskupovanie (textových) dát/údajov v KT (3:02)
12. Zoskupovanie dátumových a časových údajov/dát (3:22)
13. Obnovenie a rozšírenie zdrojových údajov (3:31)
13.1. Rozšírenie zdrojovej tabuľky pre viaceré KT (5:38)
14. Viacnásobné filtrovanie (vo viacerých KT súčasne) (7:18)
15. Vymazanie, označenie a presunutie KT (2:28)
16. Kontingenčný graf – vytvorenie grafu (3:55)
17. Polia, tlačidlá + a -, hlavička polí (2:28)
18. Kopírovanie kontingenčnej tabuľky, načo si dať pozor (3:06)
19. 2x klik na hodnoty v KT – dodatočné filtrovanie v zdrojovej tabuľke (2:40)
TEST – Kontingenčné tabuľky
PODKLADY – Tabuľky a zadanie
1. RIEŠENIE – video – test na KONTINGENČNÉ TABUĽKY (6:16)
Medzisúčty
TABUĽKA – Medzisúčty
1. Medzisúčty – ako ich vytvoriť a ako fungujú? (7:53)
2. Medzisúčty – Nastavenie farebnej výplne pre medzisúčty (3:43)
3. Medzisúčty – zoskupovanie údajov (1:57)
TEST – Medzisúčet
PODKLADY – Tabuľky a zadanie
1. RIEŠENIE – video – test na MEDZISÚČTY (1:56)
Text na stĺpce
TABUĽKA – Text na stĺpce
1. Rozdelenie textov/čísel – pevná šírka (2:22)
2. Rozdelenie textov/čísel – rôzna šírka – oddeľovač (1:45)
Dynamické dopĺňanie
TABUĽKA – Dynamické dopĺňanie
1. Čo to je a ako dynamické dopĺňanie funguje? (3:05)
Duplicity
TABUĽKA – Duplicity
1. Nájdenie a zobrazenie duplicít (2:06)
2. Zistenie počtu duplicít (3:42)
3. Odstránenie duplicít (1:44)
TEST – Duplicity
PODKLADY – tabuľky a zadanie
1. RIEŠENIE – video – test na DUPLICITY (2:05)
Overenie údajov
1. Načo v Exceli slúži overovanie údajov? (2:20)
2. Obmedzenie na celé čísla – vstupná správa a chybové hlásenie (4:03)
3. Vytvorenie zoznamu/listu hodnôt – Rozaľovacie/Rolovacie menu – “Rolka” (2:33)
4. Dĺžka textu (1:06)
5. Vnorený/viacnásobný zoznam – Viacúrovňové rozbaľovacie menu (4:28)
Dáta z externých zdrojov
1. Dáta z externých zdrojov (4:34)
Makrá – Automatizácia Excelu
TABUĽKY – Makrá
1. Makrá – kedy ich využívať a načo slúžia (4:05)
2. Makrá – typy makier, karta Vývojár a nahrávanie makier (4:08)
3. Makrá – nahratie absolútneho makra (5:21)
4. Makrá – nahratie relatívneho makra (7:34)
5. Makrá – Ako bezpečne ukladať zošit s makrami (2:37)
Test z Excelu – pracovný pohovor
ZADANIE + TABUĽKA
1. Úloha (0:46)
2. Úloha (0:45)
3. Úloha (1:05)
3.1. Úloha (2:08)
4. Úloha (1:35)
5. Úloha (0:55)
5.1 Úloha (3:03)
6. Úloha (2:25)
7. Úloha (1:09)
7.1 Úloha (2:34)
QA – Vaše otázky/problémy – moje odpovede/riešenia 🙂
1. QA – Zobrazenie času v grafe pre určité činnosti (firma SKF) (9:45)
2. QA – Ako správne vypočítať DPH – klasický aj spätný výpočet (4:37)
3. QA – Vyfiltrovanie len celých hodín resp. časových intervalov (3:10)
4. QA – Vyfiltrovanie len párnych a nepárnych (3:46)
5. QA – Nastavenie núl (0) na začiatku čísla (1:14)
6. QA – Kde nájdem rýchlo súčet v Exceli? (0:52)
7. QA – Pohlavie z rodného čísla (4:20)
8. QA – Filtrovanie prvých 15 dní z mesiaca v tabuľke (2:40)
9. QA – Platy – Rozmenenie na drobné – Zadanie (3:01)
9.1 QA – Platy – Rozmenenie na drobné – Hotovo (6:44)
10. QA – Porovnanie 2 tabuliek v Exceli (4:17)
11. QA – Počet len textových hodnôt (2:40)
12. QA – Rýchle a efektívne vyhľadávanie prienikov v tabulkách (5:21)
Diskusia
Nejaké nápady na nové videá? 🙂
Certifikát
Vzorový certifikát

Pozrite si ukážkové videá

Čo sa na kurze naučíte?

Ako vyzerá náš online systém

Tieto kurzy pre vás a naše EDU Academy pripravil:
Ing. Michal Šurina

o Michalovi…
Michal je odborník na Microsoft Office.
Hlavne Excel, programovanie vo VBA, Power BI, Access, Word, PowerPoint a Outlook.
Primárne sa venuje školeniam pre firmy, korporáty a štátne inštitúcie.
Kurzom a školeniam sa venuje od roku 2008.

Klienti o jeho kurzoch hovoria, že sú veľmi zrozumiteľné, praktické a na vysokej profesionálnej úrovni.