Máte otázky? Spýtajte sa priamo lektora. 🙂

Autor kurzu: Ing. Michal Šurina | 0903 673 463

Základné informácie

Cena kurzu: 79,00 €
Termín a čas: Online kurz – 24/7 prístup
Počet videí v kurze: 96+ videí
Dĺžka kurzu: 5 hodín
Licencia: Neobmedzená = “doživotná”

Licencia používania:
Kurz je určený pre 1 osobu, ktorá sa môže prihlasovať z rôznych zariadení (PC, notebook, tablet, mobil) aj rôznych lokalít / štátov.

Množstevné zľavy:
V prípade záujmu o viac licencií pre svojich zamestnancov nás neváhajte kontaktovať. Zľavy až do výšky 50%.

Popis kurzu

Na online kurze VBA – programovanie v Exceli sa oboznámite s programovacím jazykom Visual Basic for Applications. Tento kurz je určený všetkým užívateľom, ktorí už mali s klasickým Excelom skúsenosti.  Skúsenosti s VBA nie sú potrebné. Kurz je zameraný na naučenie dostupných a najčastejšie využívaných nástrojov, funkcií, cyklov a možností VBA, ktoré Vám uľahčia Vašu každodennú prácu a výrazne skrátia čas riešenia Vašich úloh a povinností pomocou automatizácie úkonov.

Materiály a literatúra

Každý účastník dostane na konci kurzu certifikát o absolvovaní kurzu.
Súčasťou kurzu sú praktické príklady, materiály alebo literatúra.

Loading...

0 EUR
* Povinné

Intro – úvodné informácie ku kurzu
Základné info ku kurzu – čo sa naučíte (1:37)

Prezentácia – teoretické vedomosti + príklady a funkcie
1. Prezentácia na stiahnutie

Nahrávanie – makier – Ako “programovať” bez programovania 🙂
Úvod – nahrávanie makier (1:01)
1. Načo slúžia makrá (4:05)
2. Ako môžete makrá vytvoriť? – Aké typy makier existujú? (4:08)
3. Vytvorenie absolútneho makra (5:20)
4. Relatívne makrá (7:34)
5. Ukladanie Excelu s makrami (2:37)

Základy – VBA – úvod
1. Čo sú to makrá a ako ich vytvoriť (2:27)
2. Čo je to VBA – výhody a nevýhody (4:53)
3. Moduly, procedúry a funkcie – vysvetlenie základných pojmov (5:34)
4. VBE – Visual Basic Editor – čo to je a načo slúži? (0:57)

Komentáre vo VBA
1. Komentáre – prečo, načo a ako ich používať? (5:21)
2. Komentáre na viac riadkov (1:30)

Premenné
1. Čo to sú premenné a načo slúžia? (2:32)
2. Dátové typy (5:36)
3. Deklarácia premenných (3:25)
4. Životnosť premenných (6:36)
5. Konštanty (2:23)
6. Reťazce (1:50)
7. Dátum a čas (5:13)

Operátory priradenia
1. Možnosti priradenia a operátory (6:10)

Polia
1. Čo sú to polia a ich deklarácia (4:47)
2. Viacrozmerné polia (1:41)
3. Dynamické polia – ReDim – Preserve (4:16)

Oblasti – práca s nimi
1. Range – oblasti (4:47)
2. Cells – oblasti (3:58)
3. Offset – oblasti (3:08)

Užitočné príkazy / vlastnosti
1. VALUE – hodnota (2:00)
2. TEXT (1:34)
3. COUNT – počet (0:41)
4. ROW a COLUMN – riadok a stĺpec (1:05)
5. ADDRESS – adresovanie (1:13)
6. FONT – nastavenie formátov písma (3:25)
7. INTERIOR (0:49)
8. FORMULA – funkcie a vzorce v bunkách (2:26)
9. NUMBERFORMAT – formáty čísel (2:23)
10. SELECT a ACTIVATE – označenie a aktivácia (2:29)
11. COPY a PASTE – kopírovanie a prilepenie (3:12)
12. DELETE a CLEAR – odstránenie a vymazanie obsahov (2:32)

Funkcie vo VBA
Zoznam funkcií vo VBA + ich popis
1. Úvod do funkcií vo VBA – kategórie (1:43)
2. Vstavané funkcie vo VBA (5:39)
3. Funkcie z Excelu, ako ich vo VBA používať (10:02)
4. Vlastné funkcie – vytvorte si sami 🙂 (2:44)

Cykly, podmienky a rozhodovania
1. Cykly a podmienky – kedy a ako ich využiť (5:10)
2. GoTo – príkaz presmerovania (5:22)
3. If Then Else ElseIf – podmienky a rozhodovania (11:56)
4. Select Case – rozhodovanie na základe viacerých podmienok (4:45)
5. For – Next – Cyklus (6:32)
6. For – Next – Vnorený cyklus (4:11)
7. Do – While – Cyklus (4:23)
8. Do – Until – Cyklus (1:41)
9. For – Each – Cyklus (4:48)

Práca s rozsahmi
1 Práca s rozsahmi – pravidlá a odporúčania (4:24)
2. Kopírovanie a prilepenie (4:51)
3. CTRL + SHIFT + šípky – označovanie oblastí (3:20)
4. Vystrihnúť a Prilepiť – CTRL + X (2:12)
5. Formátovanie rozsahov na základe podmienok (2:23)

Zmena nastavení v Exceli
1. Zmena prepočítavania, aktualizácie obrazovky, varovných dialógových okien a podobne (6:13)

Viacnásobné nastavenia vlastností formátov
1. With – Selection (2:15)
Dialógové okná – interaktivita s užívateľom
1. MsgBox – Dialógové okno výstupov (5:31)
2. InputBox – Dialógové okno vstupov (3:36)
3. InputBox + Vlookup – kombinácia s funkciami (2:09)

Spustenie/zavolanie viacerých procedúr – zavolanie funkcií
1. Call – príkaz (2:08)

Spojme veci dokopy 🙂 ukážkové príklady
1. Príklad – riešenie pre Banku – zadanie
1. Príklad – riešenie pre Banku – vyriešené (13:13)
2. Príklad – Funkcia na odstránenie diakritiky (2:51)
3. Príklad – Zoradenie hárkov v Exceli (2:05)
4. Príklad – Aká je v bunke funkcia / vzorec (1:41)
5. Príklad – Vytvorenie grafu z oblasti (0:57)
6. Príklad – SUM (súčet) podľa farby (2:14)
7. Príklad – Počet slov v bunke (2:41)
8. Príklad – Vymazanie pomenovaní (1:53)
9. Príklad – Vymaž hyperlinky (0:39)
10. Príklad – Vymazanie prázdnych riadkov (1:14)
11. Príklad – Prečítaj to za mňa (0:55)
12. Príklad – Vymazanie všetkých tvarov v Exceli (0:55)
13. Príklad – Skryť všetky hárky (1:25)
14. Príklad – Zaheslovanie všetkých hárkov (1:22)
15. Príklad – Odheslovanie hárka (0:41)
16. Príklad – Zrušenie zlúčených buniek (0:42)
17. Príklad – Uloženie Excelu s časom v názve (1:11)
18. Príklad – Zabezpečenie buniek so vzorcami (0:54)
19. Príklad – Prilepiť vzorce / funkcie ako hodnoty (0:54)
20. Príklad – Refresh všetkých KT – Obnovenie (1:06)
21. Príklad – Komentáre určitou farbou (0:35)
22. Príklad – Zoradenie údajov v tabuľke (1:13)
23. Príklad – Viacnásobné zoradenie v tabuľke (1:11)
24. Príklad – Otvorenie kalkulačky (0:44)
25. Príklad – Dátum a čas do hlavičky (1:42)
26. Príklad – Vlastné texty v hlavičke (1:30)
27. Príklad – Duplicity v oblasti inou farbou (1:36)
28. Príklad – TOP 10 čísel (1:57)
29. Príklad – Označenie pomenovaných oblatí (1:02)
30. Príklad – Tlačenie komentárov (0:34)
31. Príklad – Odkytie všetkých riadkov a stĺpcov (0:42)
32. Príklad – Zavretie všetkých zošitov (0:55)

Pozrite si ukážkové videá

Čo sa na kurze naučíte?

Tieto kurzy pre Vás a naše EDU Academy pripravil:
Ing. Michal Šurina

o Michalovi…
Michal je odborník na Microsoft Office.
Hlavne Excel, programovanie vo VBA, Power BI, Access, Word, PowerPoint a Outlook.
Primárne sa venuje školeniam pre firmy, korporáty a štátne inštitúcie.
Kurzom a školeniam sa venuje od roku 2008.

Klienti o jeho kurzoch hovoria, že sú veľmi zrozumiteľné, praktické a na vysokej profesionálnej úrovni.