Základné informácie

Cena kurzu: od 29,00 € (pôvodne: od 35,00 €)
Termín a čas: Online kurz – 24/7 prístup
Počet videí v kurze: 523+ videí
Dĺžka kurzu: 1 710 minút
Licencia: Neobmedzená = “doživotná”

Licencia používania:
Kurz je určený pre 1 osobu, ktorá sa môže prihlasovať z rôznych zariadení (PC, notebook, tablet, mobil) aj rôznych lokalít / štátov.

Množstevné zľavy:
V prípade záujmu o viac licencií pre svojich zamestnancov nás neváhajte kontaktovať. Zľavy až do výšky 50%.

Popis kurzu

Na online kurze Microsoft Office Excel + Access + Word + PowerPoint + VBA – zo začiatočníka – pokročilý sa oboznámite s kompletnou prácou v Exceli, Worde, PowerPointe a programovaní vo VBA = tvorba makier. Nájdete v ňom viac ako 523 videí, ktoré spolu trvajú viac ako 1 710 hodín. Tento kurz je rozdelený do praktických celkov. Na ich konci si nadobudnuté vedomosti môžete otestovať aj na priložených vzorových súboroch, tabuľkách a testoch. Tieto testy sú následne aj vypracované a spracované do videa.

Toto všetko získate na neobmedzený čas, takže v budúcnosti za daný kurz nebudete musieť platiť žiadne ďalšie poplatky. Do tohto kurzu budú následne pridávané ďalšie a ďalšie videá na základe Vašich požiadaviek a otázok.

Tento kurz je určený aj užívateľom, ktorí majú s Excelom a Wordom minimálne skúsenosti (sú na úrovni začiatočník), avšak radi by sa naučili pracovať s Excelom a Wordom od úplných základov, až po naozaj pokročilé veci. Kurz je zameraný na naučenie všetkých dostupných nástrojov a možností programov Excel a Word, ktoré Vám uľahčia Vašu každodennú prácu a výrazne skrátia čas riešenia Vašich úloh a povinností.

Materiály a literatúra

Súčasťou kurzu sú 24/7 prístup, videá, praktické príklady, materiály alebo literatúra.

Microsoft Excel

Základy – začíname
1. Excel z čoho sa skladá? Predstavenie prostredia (5:25)
2. Pás kariet/nástrojov Ribbon (1:41)
3. Ako uložiť zošit programu Excel (2:22)
Klávesové skratky
1. CTRL + myš (1:37)
2. SHIFT + myš (1:25)
3. CTRL + A (1:02)
4. CTRL + SHIFT + šípky (1:44)
5. CTRL + šípky (1:04)
6. CTRL + Home (0:37)
7. CTRL + Enter (1:12)
8. CTRL + mínus (-) alebo plus (+) (1:10)
Automatické rady a zoznamy
1. Aké automatické rady a zoznamy existujú? (6:58)
2. Dátumy bez víkendov (2:37)
3. Vlastné zoznamy (4:16)
Formátovanie údajov
1. Formátovanie údajov – písmo, orámovanie, farby, zarovnanie… (7:24)
Prilepiť špeciálne
1. Prilepiť špeciálne – možnosti pokročilého kopírovania (8:17)
Formátovanie buniek – skupina Číslo
1. Ako pridať symbol meny (Euro)? (2:01)
2. Nastavenie % (percent) pri číslach (2:47)
3. Formátovanie dátumov (1:24)
4. Formátovanie buniek ako text – 0 alebo + na začiatku čísel (2:26)
5. Vlastný formát buniek (3:35)
6. Všetky formáty – vysvetlenie (2:45)
Riadky, stĺpce a hárky
1. Stĺpce – kompletná práca s nimi (10:21)
2. Riadky – kompletná práca s nimi (2:16)
3. Hárky – kompletná práca s nimi (9:10)
Formátovať ako tabuľku
1. Čo to je a ako funguje? (2:20)
2. Možnosti a nástroje formátovania ako tabuľky (5:11)
Filtre
1. Zapnutie a vypnutie filtrov (3:47)
2. Rozšírená ponuka filtrovania (3:11)
3. Filtrovanie podľa farby bunky alebo farby písma (1:54)
4. Zoraďovanie dát (záznamov) v tabuľke (2:16)
5. Viacnásobné zoraďovanie záznamov v tabuľke (3:22)
Rozšírený filter
1. Rozšírený filter – kedy a načo ho využiť (2:39)
2. Rozšírený filter – Ako funguje + vytvorenie kritérií (6:43)
3. Rozšírený filter – zástupné znaky (5:47)
Tlač tabuliek
1. Príprava tabuľky na tlač (11:01)
Komentáre
1. Komentáre – kompletná práca s nimi (3:00)
Podmienené formátovanie (Conditional formatting)
1. Pravidlo – Rovná sa (4:02)
2. Pravidlo – Väčší a menší ako (1:38)
3. Pravidlo – Medzi (1:55)
4. Pravidlo – Text obsahujúci (1:23)
5. Pravidlo – Vyskytujúci sa dátum (2:03)
6. Pravidlo – Duplicitné hodnoty (1:05)
7. Pravidlo – Nadpriemerom alebo podpriemerom (1:45)
8. Pravidlo – Prvých 10 alebo posledných 10 položiek (2:25)
9. Pravidlo – Údajové pruhy (1:31)
10. Pravidlo – Farebné škály (1:46)
11. Pravidlo – Množiny ikon (2:27)
12. Spravovanie pravidiel – vymazanie alebo upravenie pravidla (2:39)
Ukotvenie priečok
1. Ukotvenie priečok – ako tento nástroj v Exceli zapnúť (2:18)
Grafy
1. Grafy – Vytvorenie grafu (3:05)
2. Grafy – karta Návrh – pridať prvok grafu (5:25)
3. Grafy – karta Návrh – ostatné možnosti (3:05)
4. Grafy – karta Formát (3:31)
Vzorce a výpočty
1. Základné vzorce (2:15)
2. Ukotvenie bunky (F4) (3:46)
3. Pokročilé ukotvovanie – riadky a stĺpce (F4) (5:01)
4. Výpočty s dátumami a matematické priority (4:17)
5. Výpočet s časovými údajmi/dátami (1:44)
6. Výpočty z hárka na hárok + pokročilé ukotvenie (F4) (3:34)
7. Zobrazenie vzorcov, nasledovníci, predchodcovia a kontrola chýb vo vzorci (5:33)
8. Možnosti výpočtov a prepočítavanie (1:15)
Funkcie – Základné
1. Funkcia SUM – šúčet (1:07)
2. Funkcia AVERAGE – priemer (0:46)
3. Funkcia MAX – maximálna (najvyššia) hodnota (0:45)
4. Funkcia MIN – minimálna (najnižšia) hodnota (0:45)
5. Funkcia COUNT – počet buniek (záznamov) – číselných (1:11)
6. Funkcia COUNTA – počet, aj textových buniek (0:58)
7. Funkcia COUNTBLANK – počet prázdnych buniek (1:05)
8. Funkcia LARGE – k-tá najväčšia hodnota (1:40)
9. Funkcia SMALL – k-tá najnižšia hodnota (1:20)
10. Funkcia SUBTOTAL – súčtové riadky
Funkcie – Zaokrúhľovacie
1. Funkcia ROUND – zaokrúhľovanie (matematicky) (2:35)
2. Funkcia ROUNDUP a ROUNDDOWN (nie matematicky) (2:01)
3. Funkcia MROUND, FLOOR a CEILING (3:03)
Funkcie – Logické (Podmienkové)
1. Funkcia IF – Ak/keď sa splní podmienka (5:13)
2. Funkcia AND – podmienky „a zároveň“ – súčasne splnené všetko (2:12)
3. Funkcia OR – podmienky „alebo“ – aspoň 1 splnená (2:29)
4. Funkcia IF a AND – viacnásobné podmienky „a zároveň“ (vnorená funkcia) (3:27)
5. Funkcia IF a OR – viacnásobné podmienky „alebo“ (vnorená funkcia) (3:06)
6. Funkcia IF, AND a OR – viacnásobné vnorenie (7:16)
7. Funkcia IFS – viacnásobné podmienky (3:07)
Funkcie – Matematika s podmienkami
1. Funkcia SUMIF – súčet (SUM) s 1 podmienkou (IF) (2:06)
2. Funkcia COUNTIF – počet (COUNT) s 1 podmienkou (IF) (1:16)
3. Funkcia AVERAGEIF – Priemer (AVERAGE) s 1 podmienkou (IF) (2:02)
4. Funkcia SUMIFS – súčet (SUM) s viacerými podmienkami (IFS) (2:04)
5. Funkcia AVERAGEIFS – priemer (AVERAGE) s viacerými podmienkami (IFS) (1:48)
6. Funkcia COUNTIFS – počet (COUNT) s viacerými podmienkami (IFS) (1:27)
7. Funkcia MAXIFS – maximum (MAX) s podmienkami (IFS) (2:30)
8. Funkcia MINIFS – minimum (MIN) s podmienkami (IFS) (2:01)
Funkcie – Vyhľadávacie
1. Funkcia VLOOKUP – priraďovanie, presúvanie údajov (5:21)
2. Funkcia HLOOKUP – priraďovanie, presúvanie údajov (horizontálne) (3:06)
3. Funkcia VLOOKUP – priraďovanie podľa intervalu (3:49)
4. Funkcia IFERROR – nahradenie chybových hlásení (2:40)
5. Funkcie INDEX a MATCH – vyhľadávanie, priraďovanie údajov (4:27)
6. Funkcia CHOOSE – vyber si, zvoľ si z možností (3:55)
7. Funkcie – VLOOKUP vs. INDEX a MATCH – rozdiely (12:02)
8. Funkcia – INDIRECT (11:10)
Funkcie – Dátumové a časové
1. Funkcia – TODAY a YEARFRAC – aktuálny dátum a počet rokov (4:50)
2. Funkcia – DAY, MONTH, YEAR, DATE a DATEVALUE (2:47)
3. Funkcia – NETWORKDAYS – počet pracovných dní (1:50)
4. Funkcia – HOUR, MINUTE, SECOND, TIME a TIMEVALUE (2:58)
Funkcie – Textové
1. Funkcia TRIM – odstránenie medzier pred a za textom (3:10)
2. Funkcia VALUE – konvertuje textové číslo na číslo (2:46)
3. Funkcia PROPER – prvé písmeno veľké, ostatné malé (1:26)
4. Funkcia UPPER – všetky písmená veľké (1:18)
5. Funkcia LOWER – všetky písmená malé (1:20)
6. Funkcia LEFT – vyberie určitý počet znakov zľava (1:20)
7. Funkcia RIGHT – vyberie určitý počet znakov sprava (1:09)
8. Funkcia MID – vyberie zrčitý počet znakov zo „stredu“ (1:51)
9. Funkcia CONCATENATE – spájenie textov a čísiel (1:09)
10. Funkcia SUBSTITUTE – nahradenie symbolov za iné (1:26)
Funkcie – Databázové funkcie
1. Funkcie – DSUM, DAVERAGE, DMIN, DMAX, DCOUNT a DCOUNTA (6:45)
2. Funkcia – DGET – ako vybrať/dostať z tabuľky určité dáta (4:00)
Správca názvov – pole názvov
1. Pomenovanie oblastí buniek a presúvanie sa medzi pomenovanými oblasťami (3:37)
2. Rozšírenie alebo odstránenie pomenovania pre oblasti (2:06)
3. Využívanie pomenovania vo vzorcoch (2:57)
Kontingenčné tabuľky (Pivot tables)
1. Načo slúžia KT a kedy ich využívať? (8:29)
2. Ako vytvoriť KT? (7:01)
3. Funkcie a viaceré položky v KT (3:25)
4. Funkcia COUNT (počet) – práca s identifikátormi (2:05)
5. KT a karta Návrh (7:24)
6. Filtrovanie v KT (3:37)
7. Výpočty a vzorce v KT (9:18)
8. Percentuálne pomery – vyjadrenie hodnôt ako % v KT (5:05)
9. Tlačidlá plus (+) a mínus (-) v KT (2:24)
10. Vypísanie čísel v KT (4:51)
11. Zoskupovanie (textových) dát/údajov v KT (3:02)
12. Zoskupovanie dátumových a časovýchúdajov/dát (3:22)
13. Obnovenie a rozšírenie zdrojových údajov (3:31)
14. Viacnásobné filtrovanie (vo viacerých KT súčasne) (7:18)
15. Vymazanie, označenie a presunutie KT (2:28)
16. Kontingenčný graf – vytvorenie grafu (3:55)
17. Polia, tlačidlá + a -, hlavička polí (2:28)
18. Kopírovanie kontingenčnej tabuľky, načo si dať pozor (3:06)
19. 2x klik na hodnoty v KT – dodatočné filtrovanie v zdrojovej tabuľke (2:40)
Medzisúčty
1. Medzisúčty – ako ich vytvoriť a ako fungujú? (7:53)
2. Medzisúčty – Nastavenie farebnej výplne pre medzisúčty (3:43)
3. Medzisúčty – zoskupovanie údajov (1:57)
Text na stĺpce
1. Rozdelenie textov/čísel – pevná šírka (2:22)
2. Rozdelenie textov/čísel – rôzna šírka – oddeľovač (1:44)
Dynamické dopĺňanie
1. Čo to je a ako dynamické dopĺňanie funguje? (3:05)
Duplicity
1. Nájdenie a zobrazenie duplicít (2:06)
2. Zistenie počtu duplicít (3:42)
3. Odstránenie duplicít (1:44)
Overenie údajov
1. Načo v Exceli slúži overovanie údajov? (2:20)
2. Obmedzenie na celé čísla – vstupná správa a chybové hlásenie (4:03)
3. Vytvorenie zoznamu/listu hodnôt (2:33)
4. Dĺžka textu (1:06)
5. Vnorený/viacnásobný zoznam (4:28)
Makrá – Automatizácia Excelu
1. Makrá – kedy ich využívať a načo slúžia (4:05)
2. Makrá – typy makier, karta Vývojár a nahrávanie makier (4:08)
3. Makrá – nahratie absolútneho makra (5:21)
4. Makrá – nahratie relatívneho makra (7:34)
5. Makrá – Ako bezpečne ukladať zošit s makrami (2:37)

Microsoft Word

Klávesové skratky
1. Skratky – Označenie textu (2:48)
2. Skratky – Kopírovanie a vystrihnutie (1:22)
3. Skratky – Pevná medzera a zlom strany (5:03)
4. Skratky – Posúvanie sa v dokumente (1:37)
Formátovanie textu – úprava textu
1. Formátovanie textu – základy (3:58)
2. Formátovanie textu – úprava textu (2:13)
3. Formátovanie textu – zarovnanie textu (1:18)
4. Formátovanie textu – riadkovanie a medzery pred a za odsekom (3:11)
5. Formátovanie textu – orámovanie a výplň (2:44)
Zoznamy – nečíslované, číslované a viacúrovňové
1. Ako vytvoriť číslovaný, nečíslovaný a viacúrovňový zoznam? (6:00)
Zarážky tabulátora
1. Zarážky tabulátora – Čo to je a načo slúžia? Práca s nimi. (12:26)
Nájsť a nahradiť – vyhľadávanie a nahrádzanie textu
1. Nájsť a nahradiť – možnosti tohto nástroja (3:29)
Štýly – formátovanie
1. Štýly – Načo vo Worde slúžia? (2:58)
2. Štýly – Ako ich nastaviť? (6:44)
3. Štýly – Číslovanie nadpisov (2:08)
4. Štýly – Vytvorenie obsahu (1:42)
Ilustrácie/objekty – obrázky, tvary, ikony, smartarty, grafy
1. Ilustrácie – Titulná strana a zlomy (2:30)
2. Ilustrácie – Obrázky – kompletná práca s nimi (9:30)
3. Ilustrácie – Tvary a ikony – ich možnosti (2:54)
4. Ilustrácie – SmartArt – grafické prvky (7:53)
5. Ilustrácie – Grafy (2:53)
6. Ilustrácie – Symboly a rovnice (2:37)
Tabuľky
1. Vytvorenie jednoduchej tabuľky (1:14)
2. Formátovanie – dizajn v tabuľkách (4:48)
3. Riadky a stĺpce – Pridávanie, odstránenie a iné možnosti (3:43)
4. Šírky, výšky a prispôsobenia v tabuľkách (2:21)
5. Mriežky, kreslenie, zarovnania a zlúčenia (4:08)
6. Zoradenie, hlavičky v tabuľke a výpočty (4:51)
7. Vytvorenie tabuľky z tabulátorov (1:30)
8. Vytvorenie neštandardných tabuliek – kreslenie a delenie buniek (3:42)
Nastavenie strany
1. Nastavenie strany – Okraje, veľkosť papiera, orientácia, stĺpce (3:28)
2. Nastavenie strany – Zlomy (5:28)
Prepojenia
1. Prepojenia – Na štýly – Nadpisy 1., 2., 3. … úrovne (2:24)
2. Prepojenie – Na ľubovoľné miesto – Záložky (1:55)
3. Prepojenia – Na súbory alebo webové stránky (2:23)
Hlavička a päta
1. Hlavička a päta – čo to je a načo slúži? (6:18)
2. Hlavička a päta – Číslovanie strán (3:43)
3. Hlavička a päta – Číslovanie od určitej strany (3:41)
4. Hlavička a päta – karta Návrh (6:23)
5. Hromadná korešpondencia – Pravidlá (4:57)
Rýchle časti, podpisy a dátumy
1. Podpisy – Ako ich vytvoriť? (2:32)
2. Rýchle časti – Ako fungujú? (4:05)
3. Podpisy – Vytvorenie miesta na podpisy (1:55)
Zobrazenie dokumentu
1. Rôzne možnosti zobrazenia dokumentov (3:07)
2. Lupa a jej možnosti (1:38)
3. Rozdelenie dokumentu vo Worde (3:36)
Referencie – Obsah z textu, tabuliek, obrázkov, grafov… Bibliografia, Poznámky pod čiarou
1. Referencie – Poznámky pod čiarou a vysvetlivky (2:57)
2. Referencie – Vytvorenie obsahu z dokumentu (4:14)
3. Referencie – Obsah z vlastných štýlov (2:54)
4. Referencie – Obsah z tabuliek, obrázkov, grafov a pod. (5:08)
5. Referencie – Bibliografia a citácie (5:59)
6. Referencie – Register (2:05)
Revízie – Komentáre, sledovanie zmien, porovnávanie dokumentov a gramatika
1. Komentáre – Kompletná práca s nimi (3:40)
2. Sledovanie zmien – Načo slúži? (1:27)
3. Sledovanie zmien – Ako tento nástroj zapnúť a nastaviť? (4:29)
4. Zmeny – Prijímanie alebo odmietanie zmien – práca s nimi (2:55)
5. Porovnať – Ako porovnať 2 dokumenty vo Worde? (3:34)
Hromadná korešpondencia
1. Hromadná korešpondencia – načo slúži – Listy (11:35)
2. Hromadná korešpondencia – Emaily (6:24)
3. Hromadná korešpondencia – Obálky (4:17)
4. Hromadná korešpondencia – Menovky/Označenia (5:26)
5. Hromadná korešpondencia – Pravidlá (4:57)
Formuláre
1. Formuláre – načo slúžia (2:34)
2. Formuláre – Ako ich vytvoriť? (13:20)

Osnova VBA kurz

Prezentácia – teoretické vedomosti + príklady a funkcie
• Prezentácia na stiahnutie
Nahrávanie – makier – Ako „programovať“ bez programovania ?
• Načo slúžia makrá
• Ako môžete makrá vytvoriť? – Aké typy makier existujú?
• Vytvorenie absolútneho makra
• Relatívne makrá
• Ukladanie Excelu s makrami
Základy – VBA – úvod
• Čo sú to makrá a ako ich vytvoriť
• Čo je to VBA – výhody a nevýhody
• Moduly, procedúry a funkcie – vysvetlenie základných pojmov
• VBE – Visual Basic Editor – čo to je a načo slúži?
Komentáre vo VBA
• Komentáre – prečo, načo a ako ich používať?
• Komentáre na viac riadkov
Premenné
• Čo to sú premenné a načo slúžia?
• Dátové typy
• Deklarácia premenných
• Životnosť premenných
• Konštanty
• Reťazce
• Dátum a čas
Operátory priradenia
• Možnosti priradenia a operátory
Polia
• Čo sú to polia a ich deklarácia
• Viacrozmerné polia
• Dynamické polia – ReDim – Preserve
Oblasti – práca s nimi
• Range – oblasti
• Cells – oblasti
• Offset – oblasti
Užitočné príkazy / vlastnosti
• VALUE – hodnota
• TEXT
• COUNT – počet
• ROW a COLUMN – riadok a stĺpec
• ADDRESS – adresovanie
• FONT – nastavenie formátov písma
• INTERIOR
• FORMULA – funkcie a vzorce v bunkách
• NUMBERFORMAT – formáty čísel
• SELECT a ACTIVATE – označenie a aktivácia
• COPY a PASTE – kopírovanie a prilepenie
• DELETE a CLEAR – odstránenie a vymazanie obsahov
Funkcie vo VBA
• Úvod do funkcií vo VBA – kategórie
• Vstavané funkcie vo VBA
• Funkcie z Excelu, ako ich vo VBA používať
• Vlastné funkcie – vytvorte si sami ?
Cykly, podmienky a rozhodovania
• Cykly a podmienky – kedy a ako ich využiť
• GoTo – príkaz presmerovania
• If Then Else ElseIf – podmienky a rozhodovania
• Select Case – rozhodovanie na základe viacerých podmienok
• For – Next – Cyklus
• For – Next – Vnorený cyklus
• Do – While – Cyklus
• Do – Until – Cyklus
• For – Each – Cyklus
Práca s rozsahmi
• Práca s rozsahmi – pravidlá a odporúčania
• Kopírovanie a prilepenie
• CTRL + SHIFT + šípky – označovanie oblastí
• Vystrihnúť a Prilepiť – CTRL + X
• Formátovanie rozsahov na základe podmienok
Zmena nastavení v Exceli
• Zmena prepočítavania, aktualizácie obrazovky, varovných dialógových okien a podobne
Viacnásobné nastavenia vlastností formátov
• With – Selection
Dialógové okná – interaktivita s užívateľom
• MsgBox – Dialógové okno výstupov
• InputBox – Dialógové okno vstupov
• InputBox + Vlookup – kombinácia s funkciami
Spustenie/zavolanie viacerých procedúr – zavolanie funkcií
• Call – príkaz
Spojme veci dokopy ? ukážkové príklady
• Príklad – riešenie pre Banku – zadanie
• Príklad – riešenie pre Banku – vyriešen

PowerPoint kurz

Ako vytvoriť peknú, modernú a pútavú prezentáciu? Návod – Krok za krokom

Dizajn – nastavenie dizajnu a šablóny
Nové snímky – pridávanie nových snímok do prezentácie
Hlavička a päta – kde a ako ju nastaviť
Text – pridávanie textu do prezentácie
Prepojenia – nastavenie prepojenia v prezentácii
SmartArty – diagramy v prezentácii
Obsah – pravidelné dopĺňanie obsahu
Tabuľky – údaje stručne a prehľadne
Prepojenie – na súbory
Prepojenia – na webstránky / súbory na internete
Grafy – znázornenie údajov graficky
Obrázky – z počítača a internetu
Tvary – 2D tvary v prezentáciách
Ikony a 3D modely v prezentácií
Spustenie prezentácie – F5 a SHIFT+F5
Prechody – animácie pri prechode zo snímky na snímku
Animácie – animovanie jednotlivých objektov
Komentáre
Poznámky – dodatočné texty v prezentácii
Zobrazenie pre prezentujúceho
Vlastné prezentácie – Podprezentácie a prepojenia na ne – praktické využitie

Loading...

0 EUR
* Povinné

Pozrite si ukážky a ponuku kurzov

Čo sa na kurze naučíte?

Ako vyzerá náš online systém

Tieto kurzy pre vás a naše EDU Academy pripravil:
Ing. Michal Šurina

o Michalovi…
Michal je odborník na Microsoft Office.
Hlavne Excel, programovanie vo VBA, Power BI, Access, Word, PowerPoint a Outlook.
Primárne sa venuje školeniam pre firmy, korporáty a štátne inštitúcie.
Kurzom a školeniam sa venuje od roku 2008.

Klienti o jeho kurzoch hovoria, že sú veľmi zrozumiteľné, praktické a na vysokej profesionálnej úrovni.