/ január 14, 2018/ Blog, PC, Word

Textový editor Word ponúka svojim užívateľom tri druhy zoznamov:

  1. Odrážkový – neočíslovaný
  2. Číslovaný
  3. Viacúrovňový

Zoznamy umožňujú dať textu zaujímavé a prehľadné formátovanie, ktoré zaujme oveľa viac, ako obyčajne napísaný text. Porovnajte si napríklad text napísaný na tomto obrázku.

Zoznamy sa nachádzajú na karte Domov v skupine Odsek.

Odrážkové zoznamy

Postup pri vytváraní zoznamov je veľmi jednoduchý, ak sa v texte ešte nenachádza text, ktorý si želáme naformátovať ako zoznam, musíme vybrať jeden z predvolených štýlov zoznamu.

Po tom, ako si vyberieme jeden zo zoznamu, je do dokumentu pridaný daný symbol a teraz už stačí iba napísať požadovaný text a tlačidlom Enter sa posúvať do ďalších záznamov.

Ak už daný text máme predpísaný, stačí tento text označiť a následne použiť jeden zo zoznamov.

Číslované zoznamy

Tento typ zoznamu je veľmi podobný odrážkovému zoznamu, avšak namiesto symbolov ponúka na označenie jednotlivých položiek čísla alebo písmená. Práca s týmto zoznamom je tiež rovnaká ako pri odrážkovom zozname.

Viacúrovňové zoznamy

Viacúrovňový zoznam slúži na pridávanie viacerých úrovní do zoznamu. Na obrázku je možné vidieť štáty s ich krajmi a mestami v daných krajov, takto urobený zoznam je oveľa viac praktickejší, ako text napísaný vedľa seba

Možnosti viacúrovňového zoznamu

Pri tomto zozname už treba využívať klávesové skratky TAB (tabulátor) – posúva daný záznam o úroveň nižšie (doprava) alebo klávesovú skratku SHIFT+TAB, ktorá posúva daný záznam o úroveň vyššie (doľava). Namiesto týchto dvoch skratiek tiež môžete využiť aj tlačidlá, ktoré sa nachádzajú v časti odsek a plnia tie isté funkcie.